Từ ngày 19/8/2019, sau khi làm thủ tục nhập học, gần 1.000 HSSV khóa 13 đã bắt đầu tuần học tập đầu khóa với các nội dung như: Tổng quan về Trường Cao đẳng GTVT Trung ương III, Hoạt động ngoại khóa của HSSV, Chương trình Seminar về biển đảo, Tư vấn phương pháp học tập, định hướng nghề nghiệp, Giao lưu với cựu HSSV và gặp gỡ Doanh nghiệp, Tham quan trải nghiệm học tập tại Khoa, nhận lớp và giáo viên chủ nhiệm, Gặp gỡ ban giám hiệu.
Một số hình ảnh những ngày đầu nhập học của các bạn HSSV: