Hôm nay, ngày 04/01/2020 tại Hội trường Hiệu bộ – Trường CĐ GTVT Trung ương III đã  tổ chức thành công Hội nghị công chức – viên chức năm 2020. Hội nghị nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2019, lắng nghe những đóng góp xây dựng phương hướng phát triển của Nhà trường trong năm 2020.
Thông qua Hội nghị tiến hành lấy phiếu tín nhiệm Trưởng phòng, khoa đồng thời báo cáo hoạt động Ban thanh tra nhân dân năm 2019 và sửa đổi bổ sung một số điều Qui chế chi tiêu nội bộ năm 2020.

ThS. Vũ Đức Thiệu – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng cùng đoàn chủ tịch điều hành hội nghị

ThS. Vũ Mạnh Hùng – Phó bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020

Bà Nguyễn Thị Chinh – Trưởng phòng Tài chính Kế toán thông qua Nội dung sửa đổi bổ sung một số điều Qui chế chi tiêu nội bộ năm 2020 trên cơ sở quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019

ThS. Hoàng Văn Tân – Chủ tịch Công đoàn Trường tổng hợp ý kiến đóng góp của các đơn vị tại Hội nghị Viên chức, người lao động cấp Phòng, Khoa và Trung tâm

ThS. Phan Văn Hảo – Trưởng ban thanh tra nhân dân báo cáo hoạt động Ban thanh tra nhân dân năm 2019

ThS. Nguyễn Đăng Thuần báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm Trưởng phòng, khoa thuộc Trường

Ông Hoàng Văn Hùng – Phó Phòng Tổ chức cán bộ thông qua dự thảo Nghị quyết hội nghị Công chức – Viên chức năm 2020

Một số hình ảnh đóng góp ý kiến của các công chức – viên chức và bỏ phiếu tín nhiệm Trưởng phòng, khoa thuộc Trường: