Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2020 – 2021, Ngày 26/9/2020 Trường Cao đẳng GTVT Trung ương III đã phối hợp với Hiệp hội vận tải tỉnh Bình Dương tổ chức Lễ khai giảng lớp sơ cấp Quản trị kinh doanh vận tải đường bộ tại Trường CĐ Việt Nam – Hàn Quốc Bình Dương.
Sau khi học xong chương trình đào tạo sơ cấp Quản trị kinh doanh vận tải đương bộ, người học – đặc biệt là người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải quy định tại khoản 4 Điều 13 của Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô thuộc các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, đáp ứng được yêu cầu đủ tiêu chuẩn theo Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và quy định tại khoản 13 Điều 3 của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ GTVT.
Một số hình ảnh tại Lễ khai giảng:

d21621c9ca5635086c47 scaled

758b636188fe77a02eef scaled