Ngày 19/10/2019, Trường Cao đẳng GTVT Trung ương III đã phối hợp cùng bệnh viện GTVT Tp.HCM để khám sức khỏe đầu khóa cho gần 1.000 HSSV.
Dưới đây là một số hình ảnh: