Nhằm trang bị cho HS_SV những kỹ năng thiết thực, bổ ích phù hợp với nhu cầu thực tế của người học cũng như đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng, Trường CĐ GTVT Trung ương III kết hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức 02 chuyên đề “Kỹ năng giao tiếp trong môi trường công sở” và “Kỹ năng tư duy tích cực trong học tập và cuộc sống”.