Kỳ thi tay nghề của Thành phố năm 2019 diễn ra từ ngày 02 tháng 12 đến 08 tháng 12 năm 2019, do Sở Lao động TB&XH tổ chức. Nhà trường đã cử các bạn HSSV tham gia kỳ thi và đã đạt thành tích xuất sắc như sau:
SV: Nguyễn Thanh Phong (Giải Nhất nghề Lắp đặt điện)
SV: Nguyễn Tý (Giải Ba nghề Lắp đặt điện)
SV: Dương Cao Hậu (Giải Ba nghề Điện lạnh).
Một số hình ảnh tại kỳ thi và giấy khen của Sở Lao động thương binh và xã hội Tp.HCM: