Được sự nhất trí của Đảng ủy, Ban giám hiệu và Công Đoàn trường, sáng ngày 06 tháng 01 năm 2019 tại Hội trường Hiệu bộ – Trường Cao đẳng GTVT Trung ương III đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2019. Tham dự hội nghị có đồng chí Vũ Đức Thiệu – Bí thư đảng ủy, Hiệu trưởng; đồng chí Vũ Mạnh Hùng – Phó bí thư đảng ủy, Phó Hiệu trưởng;  Đồng Chí Hoàng Văn Tân – Đảng ủy viên, Trưởng khoa Điện Công nghiệp, Chủ tịch Công Đoàn trường; cùng tập thể 125 cán bộ, công chức, viên chức trong toàn trường.

Đồng chí Đặng Thái Thanh – Bí thư Đoàn Thanh niên – giới thiệu đại biểu và thông qua chương trình hội nghị

Tại Hội nghị, 100% cán bộ viên chức, công chức nhất trí bầu Đoàn chủ tịch điều hành hội nghị gồm 03 sau: Đồng chí Vũ Đức Thiệu – Bí thư đảng ủy, Hiệu trưởng; Đồng Chí Hoàng Văn Tân – Đảng ủy viên, Trưởng khoa Điện Công nghiệp, Chủ tịch Công Đoàn trường; Đồng chí Vũ Thị Hoàng Oanh – Giảng viên khoa Kinh tế, Ủy viên BCH Công đoàn trường. Nhằm ghi lại toàn bộ nội dung hội nghị, 100% cán bộ viên chức, công chức nhất trí giới thiệu Đồng chí Hoàng Văn Hùng – Phó trưởng phòng tổ chức Cán bộ và Đồng chí Lâm Thị Nhã – Phó trưởng khoa Xây dựng công trình giao thông làm tổ thư ký.

Đoàn chủ tịch và thứ ký điều hành tại hội nghị

Điều hành Hội nghị năm nay, Đồng chí Vũ Đức Thiệu – Chủ tịch đoàn nhấn mạnh: “Năm 2018 là năm được xác định trọng tâm về công tác đào tạo, công tác tổ chức cán bộ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Đảng bộ, Bộ Giao thông vận tải; cùng với sự chỉ đạo quyết liệt, tập trung thống nhất của Đảng ủy, Ban Giám hiệu; sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ công chức, viên chức, giáo viên và người lao động. Trường đã tổ chức triển khai thực hiện và cụ thể hóa Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức năm 2018, đạt được những kết quả quan trọng, tạo tiền đề vững chắc trong năm 2019 và những năm tiếp theo”.

Đồng chí Vũ Mạnh Hùng – Phó bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường – trình bày Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019

Trình bày Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 tại Hội Nghị. Đồng chí Vũ Mạnh Hùng – Phó Hiệu trưởng nhà trường đã nêu ra những thành tích nổi bật mà tập thể Ban giám hiệu, Cán bộ, giảng viên và công nhân viên trường cùng chung tay phấn đấu đạt được trong năm 2018, cụ thể như sau:
– Kết quả tuyển sinh hệ chính quy vượt chỉ tiêu của Bộ GTVT giao (1.012 HSSV/700 HSSV)
– 100% HSSV tốt nghiệp năm 2018 ra trường có việc làm đúng chuyên môn.
– Nhà trường mạnh dạn liên kết với doanh nghiệp trong công tác đào tạo nên kết quả khảo sát sự hài lòng của người học đối với chương trình đào tạo của trường đạt 98,9%.
– Rất nhiều doanh nghiệp đồng hành với nhà trường trong công tác đào tạo và đặt hàng lao động có tay nghề cao với nhà trường trong những năm tới.
– Cơ sở vật chất trường khang trang, đẹp hơn theo tiêu chí “Xanh hóa” trong đào tạo nghề.
– Đời sống cán bộ, Giảng viên cà Công nhân viên trường cải thiện đáng kể.
– và nhiều những thành tích khác…

Đồng chí Nguyễn Thị Chinh – Trưởng phòng tài chính kế toán – thông qua Nội dung sửa đổi bổ sung một số điều Qui chế chi tiêu nội bộ năm 2019 trên cơ sở quy chế chi tiêu nội năm 2018

Đồng chí Hoàng Văn Tân – Chủ tịch công đoàn Trường – trình bày Dự thảo Quy chế dân chủ cơ sở trong Nhà trường

Đồng chí Vũ Thị Hoàng Oanh – Giảng viên, Ủy viên BCH Công Đoàn trường, thành viên đoàn chủ tịch – trình bày Dự thảo Chương trình hành động của Trường về phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Trang – Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng dạy nghề trình bày Dự thảo Sứ mạng, tầm nhìn của Trường Cao đẳng GTVT Trung ương III

Đồng chí Hoàng Văn Tân – Chủ tịch công đoàn Trường trình bày tổng hợp ý kiến đóng góp của các đơn vị

Hội nghị lắng nghe ý kiến đóng góp từ các đồng chí công chức, viên chức

Hội nghị lắng nghe ý kiến đóng góp từ các đồng chí công chức, viên chức

Đồng chí Huỳnh Văn Xí – Trưởng ban thanh tra nhân dân Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2018

Đồng chí Hoàng Văn Tân – Chủ tịch công đoàn Trường trình bày Dự kiến nhân sự Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019 – 2020

Đồng chí Vũ Đức Thiệu – Bí thư đảng ủy – Hiệu trưởng nhà trường chúc mừng các thành viên Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019 – 2020

Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm Trưởng phòng, Khoa thuộc Trường

Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm Trưởng phòng, Khoa thuộc Trường

Đồng chí Nguyễn Công Toản – Phó Trưởng phòng Đào tạo – Tổ trưởng tổ kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu

Đồng Chí Hoàng Văn Hùng – Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Thông qua dự thảo Nghị quyết hội nghị công chức viên chức năm 2019

Đồng chí Vũ Đức Thiệu – Bí thư đảng ủy – Hiệu trưởng nhà trường – Chủ tịch đoàn kết luận Hội nghị