Sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế Việt Nam đang định hình lại nhu cầu và mục tiêu đối với giáo dục, đào tạo. Giáo dục nghề nghiệp đã và đang đóng vai trò chủ chốt trong việc tạo ra lực lượng lao động phục vụ cho phát triển các ngành công nghiệp Việt Nam. Chính vì vậy, đổi mới hệ thống GDNN Việt Nam cần cân nhắc đến vấn đề “xanh hóa GDNN” để tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao có khả năng đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế xanh, bền vững tại Việt Nam.

Nguồn nhân lực xanh phục vụ phát triển nền kinh tế xanh

TS.Trương Anh Dũng, Phó Tổng Cục trưởng, Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐTB-XH) cho biết, xanh hóa đào tạo nghề là một khái niệm khá mới ở nước ta. Việt Nam đang định hướng các chiến lược và chính sách phát triển bền vững gắn với việc xanh hóa toàn diện. Trong phục vụ cho mục tiêu tăng trưởng xanh, vai trò của giáo dục nghề nghiệp rất quan trọng, bằng cách đào tạo, xây dựng một đội ngũ lao động có năng lực đáp ứng tốt các yêu cầu của xanh hóa nền kinh tế.

Nhà trường đã cụ thể hóa các nội dung xanh hóa vào trong môi trường dạy và học, từng bước thay đổi nhận thức của cán bộ, giáo viên và sinh viên, học sinh. Đưa các kỹ năng xanh vào chương trình đào tạo: Bảo vệ môi trường, sử dụng tài nguyên hợp lý, an toàn và vệ sinh lao động. Lồng ghép những yếu tố xanh vào hoạt động thực tiễn như quản lý xưởng xanh hay xanh hóa khuôn viên nhà trường. Với mục tiêu là đào tạo HSSV trở thành những người lao động có tay nghề là những người sử dụng năng lượng và tài nguyên tại nơi làm việc một cách hiệu quả và ngăn chặn các rủi ro, thiệt hại cho môi trường.
Một số hoạt động tiêu biểu cụ thể như:
+ Khuôn viên nhà trường được tăng thêm các mảng xanh từ phong trào của đoàn viên thanh niên: Phong trào trồng cây trong HSSV, Phong trào ngày thứ 7 “xanh”…
+ Sử dụng tối đa ánh sáng tự nhiên (năng lượng mặt trời) trong xưởng và phòng học
+ Giảm rác thải và phân loại rác ngay tại nguồn
+ Tiết kiệm điện, nước,..
+ Sử dụng hiệu quả các trang thiết bị, nguyên nhiên vật liệu trong tất cả các hoạt động đào tạo và phục vụ đào tạo.
/Xuân Toàn/