Nam Phạm

(Thư viện) Giới thiệu Sách mới, tháng 02 năm 2023.

Thư viện trường Cao đẳng GTVT Trung ương III giới thiệu đến bạn đọc hai đầu sách mới tháng 02 năm 2023: THỰC HÀNH MÁY TRẮC ĐỊA / Bùi Duy Quỳnh; Giáo trình lập chương trình gia công sử dụng chu trình tự động bù dao tự động trên máy CNC/ Bùi Thanh Trúc.

Read More »
All in one