Nam Phạm

Thông báo lịch nghỉ tết Dương lịch và tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 đối với giảng viên, học sinh, sinh viên hệ chính quy

Căn cứ Tiến độ đào tạo năm học 2022 – 2023, Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III thông báo tới các Phòng, Khoa, giảng viên và học sinh, sinh viên hệ chính quy về việc nghỉ tết Dương lịch và tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

Read More »

Hội nghị viên chức Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III năm 2023

Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP; Nghị định số 149/2018/NĐ-CP; Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-BGTVT; Kế hoạch số 153/KH-CĐGTVTTWIII, Trường Cao đẳng GTVT Trung ương III tiến hành Hội nghị Viên chức năm 2023, vào sáng ngày 10/12/2022, tại giảng đường Khu Hiệu Bộ, với sự tham gia của 177 viên chức trong nhà trường.

Read More »

Giới thiệu sách mới tháng 12 năm 2022

Thư viện trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III giới thiệu đến bạn đọc sách mới tháng 12 -2022: *GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ Ô TÔ – PHẦN ĐIỆN / Phạm Tố Như chb – Là tài liệu giảng dạy cho học sinh, sinh viên và cán bộ kỹ thuật nghề công nghệ ô tô; *KỸ THUẬT ĐIỆN LẠNH / Châu Ngọc Thạch – Dành cho học sinh, sinh viên theo học ngành điện lạnh.

Read More »

Thông báo tổ chức chương trình giáo dục pháp luật an toàn giao thông và Hội thi sinh viên lái xe mô tô an toàn – Đợt 3 năm 2022

Triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo trật tự ATGT năm 2022, Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III thông báo tới các Phòng, Khoa về việc tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật an toàn giao thông và Hội thi học sinh – sinh viên lái xe mô tô an toàn – Đợt 3 năm 2022.

Read More »

Trường Cao đẳng GTVT Trung ương III tổ chức Phiên tòa giả định và truyền thông cho toàn thể học sinh sinh viên

Với mục đích nhằm đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh sinh viên trường Cao đẳng GTVT Trung ương III góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Read More »

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2021-2022

 Căn cứ Kế hoạch hoạt động năm học 2021 – 2022, Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III xây dựng Kế hoạch tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp năm học 2021 – 2022. Thời gian: Bắt đầu lúc 8h30 ngày 12/11/2022 (thứ Bảy). Địa điểm: Hội trường lớn khu Giảng đường A – Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III.

Read More »

Giới thiệu sách mới tháng 11 năm 2022

Thư viện trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III giơi thiệu đến toàn thể CB-GV-CNV và toàn thể sinh viên 02 quyển sách mới tháng 11-2022: BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI KẾ TOÁN TÀI CHÍNH. P1, Kế toán doanh nghiệp sản xuất / Phan Đức Dũng; GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT NGUỘI CƠ BẢN / Trần Văn Hiệu

Read More »

THÔNG BÁO: CTY TNHH SX-KD CƠ KHÍ TRƯỜNG PHÁT CẦN TUYỂN DỤNG SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT TRUNG ƯƠNG III

Nằm trong chương trình Hỗ trợ việc làm cho sinh viên của Trường Cao đẳng Giao Thông Vận Tải Trung ương III; tháng 10 năm 2022, Công ty TNHH SX-KD Cơ khí Trường Phát cần tuyển dụng 05-10 bạn sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành cơ khí. Vị trí tuyền dụng: nhân viên vận hành máy tiện.

Read More »
All in one