Thực hiện kế hoạch số 201/KH-ĐU ngày 04/5/2022 của Đảng ủy trường Cao đẳng Giao Thông Vận Tải Trung ương III về việc tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Sáng ngày 06/9/2022, tại hội trường Khu hiệu bộ, Chi bộ Khối Văn phòng Hành chính đã trang trọng tổ chức Đại hội chi bộ Đảng, nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đại hội chi bộ Đảng viên lần này nhằm đánh giá những việc đã làm được trong nhiệm kỳ 2020 – 2022 và phương hướng phấn đấu phát triển trong nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Nghi thức chào cờ trước giờ Đại hội

Tham dự đại hội Đảng viên của chi bộ Khối Văn phòng Hành chính lần này có đồng chí Hoàng Tiến Thành – Ủy viên BCH, Phó trưởng ban tổ chức Đảng ủy khối cơ sở Bộ GTVT; Đồng Chí Vũ Đức Thiệu – Ủy viên BCH Đảng ủy khối cơ sở bộ GTVT, bí thư Đảng ủy – chủ tịch hội đồng trường; Đồng chí Hoàng Văn Tân –  Phó bí thư Đảng ủy, Quyền Hiệu trưởng; Các đồng chí trong BCH Đảng ủy trường Cao đẳng GTVT Trung ương III; Các đồng chí là Bí Thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy nhà trường;  cùng 14 đồng chí là đảng viên chi Bộ Khối Văn phòng Hành chính.

Các đồng chí đảng viên biểu quyết bằng hình thức giơ cao thẻ đảng

Bắt đầu Đại hội, Các đảng viên nhất trí 100% bằng biểu quyết bầu ra Đoàn Chủ tịch có 3 người, gồm: Đồng chí Hoàng Văn Hùng – Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, Đồng chí Lê Văn Hồng – Phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, Đồng chí Nguyễn Thị Chinh – Chi ủy viên nhiệm kỳ 2020-2022, và 01 Thư ký đại hội là đồng chí Trần Thị Mỹ Linh.

Đoàn chủ tịch điều hành tại đại hội

Lên làm việc và điều hành tại đại hội, Đoàn chủ tịch đã tổng kết, đánh giá và kiểm điểm lại những mặt mạnh, mặt yếu của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, đồng thời cũng đưa ra những mục tiêu, phương hướng của chi bộ trong nhiệm kỳ tới, nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Đồng chí Hoàng Văn Hùng – Chủ tịch đoàn thông qua bản báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2020-2022 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2025

Tại đại hội, các đại biểu cũng đã tham luận, đóng góp ý kiến rất sôi nổi về bảng báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020 – 2022 và bổ sung vào phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2025 của Đoàn chủ tịch.

đảng viên chi bộ Khối Văn phòng Hành chính bỏ phiếu bầu chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025

Đại hội đã bầu chọn ra Chi ủy chi bộ Khối Văn phòng Hành chính nhiệm kỳ 2022 – 2025 gồm 03 đồng chí, cụ thể như sau:
– Đồng chí Hoàng Văn Hùng – Bí thư chi bộ.
– Đồng chí Lê Văn Hồng – Phó bí thư chi bộ
– Đồng chí Nguyễn Thị Chinh – Chi ủy viên.

Sau một buổi làm việc với tinh thần tích cực, nghiêm túc, Đại hội đã thành công tốt đẹp. Các đảng viên của chi bộ đã được nghe và nhất trí 100% với nghị quyết tại đại hội. Đại hội kết thúc vào lúc 11h45 cùng ngày,

Đồng chí Trần Thị Mỹ Linh – Thư ký đại hội, thông qua nghị quyết tại đại hội

 

Có thể bạn quan tâm

All in one