Danh sách học viên được cấp phát chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm Giáo dục nghề nghiệp, Kỹ năng dạy học, tổ chức đào tạo và đánh giá theo năng lực thực hiện.

Xem chi tiết danh sách >>> tại đây <<<