Chương trình tham quan doanh nghiệp là một trong những hoạt động thường niên của sinh viên khoa Cơ khí chế tạo – Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III

Ngày 6/10/2023 Khoa Cơ khí chế tạo phối hợp với Phòng Đảm bảo chất lượng và Quan hệ doanh nghiệp tổ chức buổi tham quan doanh nghiệp cho tân học sinh, sinh viên khóa 17 tại 02 công ty Atlas Copco Việt Nam – CN Bình Dương và Công ty TNHH MTV Cơ Khí Việt San tại Bình Dương.

Sinh viên Khoa Cơ khí chế tạo chuẩn bị tham quan doanh nghiệp

Đây là nội dung trọng tâm của Khoa Cơ khí chế tạo trong việc tạo môi trường để giúp học sinh, sinh viên trải nghiệm được môi trường thực tế của doanh nghiệp nhằm rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn, giúp sinh viên cập nhật được kiến thức thực tiễn từ môi trường làm việc tại doanh nghiệp.

Sinh viên Khoa Cơ khí chế tạo trước khi tham quan Công ty Atlas Copco Việt Nam – CN Bình Dương

Hoạt động này giúp sinh viên cập nhật kiến thức thực tế và có cái nhìn chân thực nhất về môi trường làm việc trong tương lai. Tham quan tại doanh nghiệp là những trải nghiệm thực tế, sinh viên được “mắt thấy, tai nghe” về môi trường làm việc, văn hóa doanh nghiệp, cách thức tổ chức quản lý sản xuất, được giao lưu cùng các cán bộ quản lý tại doanh nghiệp.

Sinh viên Khoa Cơ khí chế tạo tại xưởng gia công của Công ty

Tham quan doanh nghiệp có thể xem là cầu nối hiệu quả, nơi doanh nghiệp và nhà trường gặp gỡ, phát triển mối quan hệ để đạt được mục đích chung là tạo điều kiện cho sinh viên có được những kiến thức và kỹ năng thực tế – nền tảng quan trọng để phát triển sự nghiệp trong tương lai.

Các bạn sinh viên được nghe các thông tin về lĩnh vực hoạt động, quy định và thông tin an toàn trước khi tham quan xưởng gia công
Sinh viên Khoa Cơ khí chế tạo tại doanh nghiệp

Có thể bạn quan tâm

All in one