Cơ hội việc làm

THÔNG BÁO: CTY TNHH SX-KD CƠ KHÍ TRƯỜNG PHÁT CẦN TUYỂN DỤNG SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT TRUNG ƯƠNG III

Nằm trong chương trình Hỗ trợ việc làm cho sinh viên của Trường Cao đẳng Giao Thông Vận Tải Trung ương III; tháng 10 năm 2022, Công ty TNHH SX-KD Cơ khí Trường Phát cần tuyển dụng 05-10 bạn sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành cơ khí. Vị trí tuyền dụng: nhân viên vận hành máy tiện.

Read More »
All in one