CHUYÊN MỤC GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

     Thư viện trường Cao đẳng Giao thông vận tải trung ương III gửi lời chào đến toàn thể CB-GV-CNV và toàn thể HS – SV trong toàn trường.
     Bạn đọc thân mến, như chúng ta đã biết, sách là một công cụ hỗ trợ đắc lực trong việc nghiên cứu giảng dạy, học tập và nâng cao tri thức. Vì vậy, hàng tháng thư viện chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu những quyển sách mới, sách hay đến bạn đọc. Rất mong nhận được bài viết giới thiệu những quyển sách hay và đóng góp ý kiến cũng như phản hồi từ phía bạn đọc.
     Hôm nay Thư viện xin giới thiệu đến các bạn đọc như sau:

* Giáo trình mạng máy tính / Phạm Thế Quế. – H.: Thông tin và truyền thông, 2009.-  420tr.; 24cm.
  Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông
  Là tài liệu thích hợp cho sinh viên và giáo viên các ngành công nghệ thông tin, kể cả sinh viên các Trường Trung cấp và Cao đẳng khác.
  Ký hiệu xếp giá: 004.6 PH104QU
  Nội dung cuốn sách gồm :
   – Chương 1: Khái niệm cơ bản về mạng máy tính
   – Chương 2: Kiến trúc mạng và mô hình osi
   – Chương 3: Mạng cục bộ LAN
   – Chương 4: Mạng diện rộng WAN
   – Chương 5: INTERNET
   – Chương 6: Các công nghệ mạng khác
   – Chương 7: Quản lý mạng
  Cuốn sách này:
   – Đề cập đến vấn đề cơ sở lý thuyết và đưa ra một số kỹ năng, kinh nghiệm cần thiết để sử dụng và thiết kế các mạng máy tính.

   – Đặc biệt cuối mỗi chương đều có phần câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết và bài tập ứng dụng giúp cho bạn đọc tự ôn tập và nâng cao kiến thức của bản thân.

*Kế toán ngân hàng / Nguyễn Thị Loan – Lâm Thị Hồng Hoa. – In lần 5 / Có bổ sung. – H.: Phương Đông, 2012.-  443tr.; 24cm
  Là tài liệu thích hợp cho sinh viên và giáo viên các ngành tài chính, kể cả sinh viên các Trường Trung cấp và Cao đẳng khác
  Ký hiệu xếp giá:  657.7 NG527L
  Nội dung cuốn sách gồm :
 
   – Chương 1:     Tổng quan về kế toán ngân hàng
   – Chương 2:     Kế toán nghiệp vụ tiền mặt.
   – Chương 3:     Kế toán nghiệp vụ đầu tư và kinh doanh chứng khoán.
   – Chương 4:     Kế toán nghiệp vụ tín dụng. 
   – Chương 5:     Kế toán nghiệp vụ góp vốn liên doanh và đầu tư dài hạn.
   – Chương 6:     Kế toán tài sản cố định – công cụ, dụng cụ. 
   – Chương 7:     Kế toán nghiệp vụ huy động vốn.
   – Chương 8:     Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu. 
   – Chương 9:     Kế toán các nghiệp vụ về ngoại tệ. 
   – Chương 10:   Kế toán dịch vụ thanh toán. 
   – Chương 11:   Kế toán các nghiệp vụ thanh toán giữa các ngân hàng 
   – Chương 12:   Kế toán về kết quả kinh doanh.
– Chương 13: Báo cáo tài chính tại ngân hàng thương mại.
  Cuốn sách này:
   – Cập nhật những nội dung mới về Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Luật các Tổ chức Tín dụng, Luật Kế toán Việt Nam, các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam đã ban hành và Chuẩn mực Kế toán Quốc tế, cơ chế nghiệp vụ và tài chính, kế toán hiện hành

   – Cập nhật những thông tin mới nhất về chế độ kế toán của ngân hàng thương mại.

 

Có thể bạn quan tâm

All in one