Địa Chỉ Liên Hệ

Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải Trung Ương III

Địa chỉ: 73 Văn Cao, Phường Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, Tp.HCM.
Điện thoại: (028) 38605088 – Fax: (84.8) 38611567
Email: caodangnghegtvttw3@yahoo.com.vn