KẾ HOẠCH PHÒNG THI TỐT NGHIỆP 

Ngày Môn thi Các lớp Phòng thi Ghi chú
 09/01/2019

(BUỔI SÁNG)

VĂN TC10CK1, TC10CK2, TC10ĐCN, TC10KTL1,  TC10KTL2, TC9KTL2 Hội trường 01 36
09/01/2019

(BUỔI CHIỀU)

TC10CK1, TC10CK2, TC10KTL1,  TC10KTL2, TC10ĐCN, TC9KTL2
10/01/2019

(BUỔI SÁNG)

LÝ THUYẾT NGHỀ CĐ9S2, TC10S2, TC10S3, TC10S4, TC9CK, TC9KTL1, TC9KTL2, CĐ9ĐCN
10/01/2019

(BUỔI CHIỀU)

HÓA TC10CK1, TC10CK2, TC10KTL1, TC10KTL2, TC10ĐCN, TC9KTL2
11/01/2019

(BUỔI CHIỀU)

TOÁN TC10CK1, TC10CK2, TC9KTL2, TC10KTL1, TC10KTL2, TC10ĐCN
11/01/2019

(CẢ NGÀY)

THỰC HÀNH NGHỀ TC9CK, TC9KTL1, TC9KTL2, CĐ9ĐCN Xưởng thực hành các khoa
12/01/2019

(BUỔI SÁNG)

CHÍNH TRỊ TC11S1, TC10S2, TC10S3, TC10S4, TC9KTL1, TC9KTL2, TC10ĐCN, TC10KTL1,  TC10KTL2, TC11ĐCN, TC11KTL1, TC11KTL2, TC9CK, TC10CK1, TC10CK2, TC11CK1, TC11CK2 HT Khu A
CĐ11S1, CĐ11S2, CĐ11S3, CĐ

.

+

BHBVRFTFZ01S4, CĐ11S5, CĐ11S6

101, 102, 103, 201, 202, 203, 307, 403, 502, 503
CĐ11KTL, CĐ9CK1, CĐ10CK1, CĐ11CK1, CĐ11CK2 HT Hiệu bộ
CĐ10ĐCN, CĐ11ĐCN, CĐ11KT 401, 402
12/01/2019

(CẢ NGÀY)

THỰC HÀNH NGHỀ CĐ9S2, TC10S2, TC10S3, TC10S4 Xưởng K.CKĐL
  • Thời gian: – Buổi sáng: bắt đầu thi từ 08h00
  • Buổi chiều: bắt đầu thi từ 14h00
  • Thi thực hành bắt đầu từ 07h30
  • Sinh viên có mặt tại phòng thi trước khi thi 30 phút
  • Ghi chú:
  • Yêu cầu giáo viên coi thi môn Chính trị ngày 12/01/2019 có mặt lúc 07h15 tại phòng 101
  • Học sinh – sinh viên đi thi mang theo thẻ HSSV hoặc chứng minh nhân dân.

 HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP

                                                                                                   

 

 

 

 

 

Có thể bạn quan tâm

All in one