Chỉnh sửa

Được thành lập ngày 26/11/1976, tiền thân là Ban Cơ khí, đã nhiều lần đổi tên như sau: Ban Cơ khí cắt gọt, khoa Kỹ thuật cơ khí, từ năm 2006 đến nay là Khoa Cơ khí chế tạo.
Để đáp ứng nhu cầu của xã hội đào tạo nghề theo 03 cấp trình độ, Khoa Cơ khí chế tạo đã từng bước nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực tay nghề cao đáp ứng nhu cầu xã hội bằng cách tập trung đầu tư phát triển nhiều mặt: Đội ngũ giảng viên, xưởng thực tập, liên kết với doanh nghiệp.
Nhiệm vụ của Khoa là đào tạo, bồi dưỡng cung cấp nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao cho ngành giao thông vận tải nói riêng và các thành phần kinh tế xã hội nói chung, góp phần thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Đội ngũ giảng viên không ngừng nâng cao trình độ, nghiệp vụ và kỹ năng tay nghề nhằm phục vụ cho công tác đào tạo của khoa.
Về nhân sự hiện khoa có 15 cán bộ – giáo viên – công nhân viên. Trong đó 01 thạc sỹ, 12 đại học; 02 thợ bậc cao; 01 giáo vụ Khoa; 01 nhân viên;
Về thành tích đạt được trong những năm qua khoa có nhiều giáo viên đạt thành tích cao trong hội thi giáo viên dạy nghề giỏi thành phố và ngành GTVT.
Thầy: Nguyễn Đăng Thuần       đạt Giáo viên dạy giỏi nghề cấp ngành GTVT năm 2007
Thầy: Nguyễn Đăng Thuần       đạt Giáo viên dạy giỏi nghề cấp Thành phố năm 2008
Thầy: Nguyễn Quang Tuận       đạt Giáo viên dạy giỏi nghề cấp ngành GTVT năm 2009
Thầy: Nguyễn Minh Khôi           đạt Giáo viên dạy giỏi nghề cấp ngành GTVT năm 2011
Thầy: Nguyễn Văn Năm            đạt Giáo viên dạy giỏi nghề cấp Thành phố năm 2012
Thầy: Nguyễn Văn Năm            đạt Giáo viên dạy giỏi nghề cấp ngành GTVT năm 2013
Và có nhiều quý Thầy, Cô đạt giáo viên dạy giỏi nghề cấp trường.
Chương trình đào tạo theo chương tình khung của Bộ Lao động thương binh – Xã hội ban hành và đã được chỉnh sửa cho phù hợp với nhu cầu xã hội, các yêu cầu của doanh nghiệp nói chung và phù hợp với trang thiết bị của nhà trường. Giáo trình đã được Giáo viên trong khoa, các chuyên gia tham khảo ý kiển của doanh nghiệp cũng như cựu sinh viên học sinh để chỉnh sửa phù hợp với chương trình đào tạo và phù hợp với thực tế  trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiên nay.
 Chuẩn đầu ra các nghề của Khoa đã được xây dựng dựa trên ý kiến tham khảo các doanh nghiệp, chuyên gia và người học  tạo điều kiện cho Sinh viên sau khi ra trường đảm bảo có việc làm theo đúng với chuyên ngành.
 Hiện nay khoa có 04 xưởng thực hành: Trong đó có 01 xưởng Tiện, Phay, Bào; 01 xưởng gia công CNC; 01xưởng nguội qua ban; 01 xưởng Hàn được thiết kế đạt tiêu chuẩn.
Ngoài những máy tiện, phay, bào, hàn truyền thống. Khoa có hệ thống trang thiết bị hiện đại như máy tiện CNC, phay CNC, hàn Tic, hàn Mic…, có các phòng học công nghệ cao như là Phòng CAD/CAM, Hàn công nghệ cao.
      Những kết quả đạt được trong quá trình đào tạo:Tỷ lệ học sinh – sinh viên đậu tốt nghiệp đạt 100%, trong đó tỷ lệ khá, giỏi chiếm 51%, tỷ lệ có việc làm chiếm 99 %. Năm 2014 Khoa có 05 sinh viên tham dự hội thi học sinh giỏi nghề do Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức đã có 03 sinh viên.
được công nhận là sinh viên giỏi nghề:
–         Sinh viên: Võ Tấn Cường.                              Đạt giải khuyên khích
–         Sinh Viên: Nguyễn Văn Lực                          Đạt giải khuyên khích
–         Sinh Viên: Lương Đắc Thoại                         Đạt sinh viên giỏi nghề