Khoa Cơ bản trực thuộc Trường CĐ GTVT Trung Ương III

Tập thể cán bộ Khoa gồm:

  1. Tiến sĩ kinh tế: Trần Ngọc Hạnh – Trưởng Khoa
  2. ThS: Lê Thị Hà – Tổ trưởng
  3. ThS.