Các Nghề Đào Tạo Hệ Trung Cấp

 CÁC NGHỀ ĐÀO TẠO – HỆ TRUNG CẤP

 
STT TÊN NGHỀ MÃ NGHỀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐÀO TẠO
CHUẨN ĐẦU RA
1 Điện công nghiệp 40510302 Xem chi tiết
2 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 40510339 Xem chi tiết Xem chi tiết

Các Ngành Nghề Hệ Cao Đẳng

CÁC NGHỀ ĐÀO TẠO – HỆ CAO ĐẲNG

STT TÊN NGHỀ MÃ NGHỀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐÀO TẠO
CHUẨN ĐẦU RA
1 Điện công nghiệp 50510302 Xem chi tiết Xem chi tiết
2 Điện tử công nghiệp 50510345 Xem chi tiết  Xem chi tiết 
3 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 50510339 Xem chi tiết Xem chi tiết