KHOA KINH TẾ
♦ Khoa Kinh tế được thành lập vào năm 2004 là khoa chuyên môn của trường Trung cấp nghề GTVT TW III, cùng với sự phát triển chung của Nhà trường khoa Kinh tế được thành lập theo Quyết định số 140/QĐ-TCCB ngày 05/06/2007 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề GTVT TW III, hiện nay khoa đảm nhiệm đào tạo các lĩnh vực kế toán doanh nghiệp, Kinh doanh vận tải đường bộ, Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhằm cung cấp nguồn lao động thiết yếu về Quản lý – Kế toán cho tất cả các loại hình doanh nghiệp nói chung và cho các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực vận tải đường bộ nói riêng.
♦ Khoa có đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực đào tạo, có nhiều năm kinh nghiệm làm việc thực tế tại doanh nghiệp trong các lĩnh vực Quản lý – Kế toán, đã đào tạo và cung cấp cho xã hội một nguồn nhân lực lớn kế toán viên doanh nghiệp, nhân viên quản lý trong ngành vận tải đường bộ. Sinh viên của khoa ra trường được đánh giá cao về trình độ chuyên môn, có tay nghề vững vàng, đáp ứng tốt yêu cầu của các nhà tuyển dụng và đang tham gia vào tất cả các lĩnh vực sản xuất, thương mại, dịch vụ, xây lắp, Tài chính – Ngân hàng, Hành chính sự nghiệp, vận tải đường bộ.
♦ Đến nay, ở bậc Cao đẳng, Khoa Kinh tế có 3 chuyên ngành đào tạo. Các chuyên ngành đều mang tính thực tiễn và ứng dụng cao và các sinh viên tốt nghiệp có khả năng làm việc đa dạng trong các lĩnh vực Quản lý – Kế toán, dễ dàng thích nghi với thị trường lao động năng động. Sinh viên sau khi tốt nghiệp các chuyên ngành thuộc khoa Kinh tế quản lý, có khả năng làm được các công việc sau:
   – Quản lý liên quan về Thuế, Tài chính, Kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ, xây lắp, Tài chính – Ngân hàng, Hành chính sự nghiệp.
   – Lập được các chứng từ kế toán vốn bằng tiền, kế toán hàng tồn kho, kế toán TSCĐ, kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ, xây lắp.
   – Lập được Báo cáo tài chính, báo cáo thuế, các báo cáo khác liên quan về Tài chính, Kế toán chi tiết, toán tổng hợp tại các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ, xây lắp.
   – Làm được các công việc thuộc bộ phận kế hoạch, kinh doanh, marketing, bán hàng trong các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ, xây lắp.
   – Có đủ kiến thức về quản lý sản xuất, nhân sự, marketing, bán hàng.
   – Quản lý được các công việc: nhân sự, sản xuất kinh doanh.
   – Lập hồ sơ thành lập doanh nghiệp, xây dựng kế hoạch sản xuất và phân tích được báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
   – Làm được các công việc thuộc bộ phận kế hoạch, kinh doanh, marketing, bán hàng.
   – Quản lý, điều hành các doanh nghiệp vận tải hàng hoá, hành khách và các bến xe.
♦ Ở bậc Trung cấp, Khoa Kinh tế có 2 chuyên ngành đào tạo. Các chuyên ngành đều mang tính thực tiễn và ứng dụng cao và các sinh viên tốt nghiệp có khả năng làm việc trong các lĩnh vực đa dạng, dễ dàng thích nghi với thị trường lao động năng động. Sinh viên sau khi tốt nghiệp các chuyên ngành thuộc khoa Quản lý – Kế toán, có khả năng làm được các công việc sau:
   – Quản lý liên quan về Thuế, Tài chính, Kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ.
   – Lập được các chứng từ kế toán vốn bằng tiền, kế toán hàng tồn kho, kế toán TSCĐ, kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ.
   – Lập được Báo cáo tài chính, báo cáo thuế, các báo cáo khác liên quan về kế toán chi tiết, toán tổng hợp tại các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ.
   – Làm được các công việc thuộc bộ phận kế hoạch, kinh doanh, marketing, bán hàng trong các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ.
   – Quản lý, điều hành các doanh nghiệp vận tải hàng hoá, hành khách và các bến xe.
♦ Ở bậc sơ cấp, khoa Kinh tế đào tạo và cấp chứng chỉ ngắn hạn trong các lĩnh vực thuế, kế toán.
♦ Ngoài ra, khoa Kinh tế còn cung cấp các dịch vụ tư vấn về thành lập doanh nghiệp, quản lý thuế và kế toán cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ.


var google_tag_params = {
dynx_itemid: ‘khoakinhte’,
dynx_itemid2: ‘Hai’,
dynx_pagetype: ‘khac ‘,
dynx_totalvalue: ‘1’,
};

/* */