Tuyển sinh Trung cấp ngành Xây dựng cầu đường

Thời gian đào tạo: 1,5 năm đối với học sinh tốt nghiệp THPT và 2 năm đối với học sinh tốt nghiệp THCS

Cam kết việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp

Lương khởi điểm từ 5 đến 8 triệu đồng/tháng

Học phí được miễn 100% đối với học sinh tốt nghiệp THCS, và 915.000đ/học kỳ đối với học sinh tốt nghiệp THPT