KHOA XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Khoa Xây dựng Công trình giao thông được thành lập ngày 01/5/2007 trên cơ sở Khoa Xây dựng công trình giao thông của Trường Trung học GTVT Trung ương III.
Khoa là đơn vị chuyên môn đào tạo và bồi dưỡng người lao động có kiến thức, kỹ năng nghề Xây dựng Cầu đường bộ ở trình độ: Cao đẳng, Trung cấp, và Sơ cấp.
Trải qua gần 20 năm xây dựng và phát triển, Khoa Xây dựng Công trình Giao thông đã trở thành một trong những khoa chủ lực của Nhà trường và khoa được nhà nước chọn và đầu tư để đào tạo  nghề trọng điểm quốc gia.
Đội ngũ giáo viên trong khoa có trình độ chuyên môn cao: 8 thạc sỹ và 02 kỹ sư. Các giáo viên trong khoa có nhiều kinh nghiệm và kiến thức thực tế trong nghề Xây dựng Cầu đường bộ.
Sinh viên của khoa ra trường được đánh giá cao về phẩm chất đạo đức nghề nghiệp và trình độ chuyên môn, có tay nghề vững vàng, đáp ứng tốt yêu cầu của các nhà tuyển dụng và đang tham gia vào các lĩnh vực như: khảo sát, thiết kế, thi công, tư vấn giám sát và quản lý khai thác các công trình cầu, đường bộ,…

Cơ sở vật chất:

– Cơ sở vật chất giảng dạy trong khoa đã được đầu tư theo chương trình mục tiêu quốc gia. Hệ thống nhà xưởng thực hành với diện tích là: 240 m2, đã được xây dựng đáp ứng được nhu cầu thực hành của sinh viên.
– Phòng thí nghiệm LAS-XD 1418 thực hiện công tác ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực xây dựng và đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào giảng dạy, tư vấn kiểm định chất lượng công trình xây dựng trong và ngoài ngành Giao thông Vận tải. Đồng thời, Phòng thí nghiệm này còn phục vụ việc học thực hành thí nghiệm cho sinh viên và tạo điều kiện cho sinh viên tiếp xúc với các công trình xây dựng thực tế.

Chương trình, giáo trình đào tạo:
– Năm 2009, khoa được giao biên soạn chương trình khung nghề Xây dựng Cầu đường bộ trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề và được ban hành theo thông tư số 22/2009/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 6 năm 2009 của BLĐTBXH.
– Năm 2013, Khoa được giao biên soạn chương trình dạy nghề nghề Xây dựng Cầu đường bộ trình độ cao đẳng nghề  và trung cấp nghề và được phê duyệt theo quyết định số 1040/QĐ-TCDN ngày 27 tháng 12 năm 2013 của tổng cục dạy nghề.
Hàng năm, Khoa đã khảo sát và thu nhập ý kiến của học viên, giáo viên, cán bộ quản lý và cán bộ quản lý của các doah nghiệp trong lĩnh vực xây dựng Cầu đường để chỉnh sửa Chương trình, giáo trình phù hợp với thực tế.

Chuẩn đầu ra:

Trong quá trình đào tạo những kiến thức, kỹ năng và thái độ cho sinh viên, thông qua các ý kiến đóng góp của doanh nghiệp, các chuyên gia cũng như phản hồi của các giáo viên và cựu sinh viên, Khoa xây dựng công trình giao thông đã xây dựng chuẩn đầu ra thực hiện công việc đáp ứng được yêu cầu thực tế.

Những kết quả đạt được trong đào tạo:

Trong những năm gần đây tỷ lệ tốt nghiệp của sinh viên cuối khóa của khoa đạt kết kết quả cao. Tỷ lệ đậu tốt nghiệp của khoa: 100% với kết quả đạt từ trung bình khá trở lên. Cụ thể như sau:

Năm 2014-2015: TL giỏi: 1,3% TL khá: 72,3% TL trung bình khá: 26,6%
Năm 2015-2016: TL giỏi: 0% TL khá: 52,4% TL trung bình khá: 47,6%