BAN TỔ CHỨC HỘI THAO
LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ KHỐI HỌC SINH-SINH VIÊN

BẢNG A ( CĐ12KTL1, CĐ12S5, CĐ13S5, CĐ12S1)

NGÀY GIỜ SÂN ĐỘI – ĐỘI TỈ SỐ
23/9/19 16H 1 CĐ12KTL1 – CĐ12S5  
23/9/19 16H 2 CĐ12S1 – CĐ13S4  
26/9/19 17H 1 CĐ12KTL2 – CĐ12S1  
26/9/19 17H 2 CĐ12S5 – CĐ13S5  
1/10/19 17H 1 CĐ12KTL2- CĐ13S5  
1/10/19 17H 2 CĐ12S5 – CĐ12S1  

BẢNG B ( CĐ13S4, CĐ12XD, CĐ11S6+4+2, CĐ12ĐCN1)

NGÀY GIỜ SÂN ĐỘI – ĐỘI TỈ SỐ
23/9/19 17H 1 CĐ11S6 – CĐ12XD  
23/9/19 17H 2 CĐ13S4 – CĐ12ĐCN  
27/9/19 16H 1 CĐ11S6 – CĐ13S4  
27/9/19 16H 2 CĐ12XD – CĐ12ĐCN  
2/10/19 16H 1 CĐ11S6 – CĐ12ĐCN  
2/10/19 16H 2 CĐ12XD – CĐ13S4  

BẢNG C (CĐ13KTL1, CĐ12S2, CĐ11S1, CĐ12CK2)

NGÀY GIỜ SÂN ĐỘI – ĐỘI TỈ SỐ
24/9/19 16H 1 CĐ11S1 – CĐ13KTL1  
24/9/19 16H 2 CĐ12CK2 – CĐ12S2  
27/9/19 17H 1 CĐ11S1 – CĐ12CK2  
27/9/19 17H 2 CĐ13KTL1 – CĐ12S2  
2/10/19 17H 1 CĐ11S1 – CĐ12S2  
2/10/19 17H 2 CĐ13KTL1 – CĐ12CK2  

BẢNG D ( CĐ13S3, CĐ13CK1, CĐ13CK2, CĐ13KTL2)

NGÀY GIỜ SÂN ĐỘI – ĐỘI TỈ SỐ
24/9/19 17H 1 CĐ13S3 – CĐ13CK1  
24/9/19 17H 2 CĐ13CK2 – CĐ13KTL2  
30/9/19 16H 1 CĐ13S3 – CĐ13CK2  
30/9/19 16H 2 CĐ13CK1 – CĐ13KTL2  
3/10/19 16H 1 CĐ13S3 – CĐ13KTL2  
3/10/19 16H 2 CĐ13CK1 – CĐ13CK2  

BẢNG E (CĐ12KTL1, CĐ13ĐCN, CĐ13XD, CĐ13S2)

NGÀY GIỜ SÂN ĐỘI – ĐỘI TỈ SỐ
25/9/19 16H 1 CĐ12CK1 – CĐ13CK3  
25/9/19 16H 2 CĐ11CK2 – CĐ13S1  
30/9/19 17H 1 CĐ12CK1 – CĐ11CK2  
30/9/19 17H 2 CĐ13CK3 – CĐ13S1  
3/10/19 17H 1 CĐ12CK1 – CĐ13S1  
3/10/19

 

17H 2 CĐ13CK3 – CĐ11CK2  

BẢNG F ( CĐ12CK1, CĐ13CK3, CĐ11CK2, CĐ13S1, CĐ12S7)

NGÀY GIỜ SÂN ĐỘI – ĐỘI TỈ SỐ
25/9/19 17H 1 CĐ12CK1 – CĐ13CK3  
25/9/19 17H 2 CĐ11CK2 – CĐ13S1  
26/9/19 16H 1 CĐ12CK1 – CĐ11CK2  
26/9/19 16H 2 CĐ13S1 – CĐ12S7  
1/10/19 16H 1 CĐ11CK2 – CĐ12S7  
1/10/19 16H 2 CĐ13CK3 – CĐ13S1  
4/10/19 16H 1 CĐ12CK1 – CĐ13S1  
4/10/19 16H 2 CĐ13CK3 – CĐ12S7  
4/10/19 17H 1 CĐ12CK1 – CĐ12S7  
4/10/19 17H 2 CĐ13CK3 – CĐ11CK2  

 

TM.BAN TỔ CHỨC HỘI THAO

 

 

 

 

Có thể bạn quan tâm

All in one