Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III ban hành Quyết định số 44/QĐ-CĐGTVTTWIII, ngày 21/6/2023 Quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn thuộc Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III.

Xem chi tiết tại đây


Có thể bạn quan tâm

All in one