Tp.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO
V/v tuyên truyền về dự phòng trước phơi nhiễm HIV và biện pháp quan hệ tình dục an toàn

 

            Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu cần thiết về việc trang bị kến thức thực hành xã hội cho sinh viên-học sinh của nhà Trường;

          Nhà Trường thông báo tới các Phòng, Khoa về việc tổ chức chương trình tuyên truyền về dự phòng trước phơi nhiễm HIV và biện pháp quan hệ tình dục an toàn cho sinh viên – học sinh như sau:

 1. Mục đích –yêu cầu:
  • Trang bị cho học sinh, sinh viên những kỹ năng thực hành xã hội cần thiết, mang tính thực tế nhằm hỗ trợ học sinh, sinh viên nhà trường có một lối sống lành mạnh, an toàn.
  • Tăng cường cung cấp thông tin cho học sinh, sinh viên về HIV/AIDS, giới tính, sức khỏe sinh sản, tình dục an toàn, tác hại của ma túy, cảnh báo nguy cơ lây nhiễm HIV ở giới trẻ hiện nay.
 2. Nội dung:
  • Talkshow – Trò chuyện của chuyên gia về Chủ đề: Dự phòng phơi nhiễm HIV(PrEP) và biện pháp quan hệ tình dục an toàn.
 3. Thời gian, địa điểm, đối tượng:
  • Thời gian: Bắt đầu từ 08h00 ngày 25/5/2024 (Thứ 7)
  • Địa điểm: Hội trường Khu giảng đường A.
  • Đối tượng: Học sinh, sinh viên hệ Cao đẳng Khóa 17 toàn trường.

Phân công: Đoàn thanh niên phối hợp Phòng CT.HS-SV điểm danh tổng hợp số liệu, báo cáo Ban giám hiệu để làm căn cứ đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2023-2024 của HSSV và căn cứ đánh giá xếp loại giáo viên Chủ nhiệm năm học 2023-2024 theo quy định.

Để chương trình diễn ra thành công, chất lượng và hiệu quả, Nhà trường yêu cầu các Khoa, GVCN, Ban cán sự các lớp đôn đốc học sinh-sinh viên tham gia đầy đủ, nghiêm túc theo thông báo này.

Thông báo có hiệu lực từ ngày ký./.

Có thể bạn quan tâm

All in one