Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2023

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật an toàn giao thông
& Hội thi học sinh – sinh viên lái xe mô tô an toàn

Đợt 3 năm 2023

     Triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo trật tự ATGT năm 2023 của Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III. Nhà trường thông báo tới các Phòng, Khoa về việc tổ chức chương trình cho học sinh – sinh viên, cụ thể như sau:

 1. Mục đích, yêu cầu:
  – Nâng cao nhận thức của sinh viên, học sinh trong toàn Trường về Luật ATGT đường bộ trong vấn đề tham gia giao thông nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông.
  – Tuyên truyền về Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ; Luật phòng chống tác hại của rượu bia.
 2. Nội dung:
  1. Phần lý thuyết:
   – Phổ biến và thi tìm hiểu về Luật Giao thông đường bộ; Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ.
   – Cách xử lý một số tình huống bất ngờ khi tham gia giao thông.
  2. Phần thực hành kỹ năng lái xe mô tô an toàn:
   – Chạy cọc tiêu;
   – Thăng bằng trên ván;
   – Cua vòng không chạm cọc.
  3. Các hoạt động trò chơi có lồng ghép nội dung tuyên truyền về trật tự ATGT và văn hóa khi tham gia giao thông.
 3. Thời gian, địa điểm, đối tượng:
  Thời gian: Bắt đầu từ 07 giờ 30, ngày 28 tháng 10 năm 2023 (Thứ 7).
  – Địa điểm: Hội trường Khu giảng đường A và sân tập lái xe trước Khu giảng đường.
  – Đối tượng: Học sinh – sinh viên Khóa 17 hệ Cao đẳng và Khóa 17 Trung cấp trong toàn Trường.

     Lưu ý: Đoàn thanh niên điểm danh HSSV tham gia; Phòng CT.HS-SV tổng hợp số liệu theo phiếu điểm danh báo cáo Ban giám hiệu để làm căn cứ đánh giá điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2023-2024 của HSSV và căn cứ đánh giá xếp loại giáo viên Chủ nhiệm năm học 2023-2024 theo quy định.

     Để chương trình diễn ra thành công, chất lượng và hiệu quả, Nhà trường yêu cầu các Khoa, GVCN, Ban cán sự các lớp đôn đốc học sinh-sinh viên tham gia đầy đủ, nghiêm túc theo thông báo này./.

Có thể bạn quan tâm

All in one