Ngày 15/05/2019 tại Hội trường Cảng Sài Gòn, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố kết hợp sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và biểu dương các gương điển hình thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 – 2019. Tập thể cán bộ – giáo viên Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III đã vinh dự nhận được giấy khen từ Ban chấp hành Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Giao thông vận tải bao gồm:
– Chi bộ Liên khoa 2
– Đồng chí Hoàng Văn Hùng – Đảng ủy viên – Bí thư Chi bộ Khối Văn phòng hành chính – Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ.
– Đồng chí Đặng Thái Thanh – Bí thư đoàn thanh niên.
– Thầy Giang Văn Tiến – Phó trưởng khoa Cơ khí động lực.
– Thầy Nguyễn Kim Điền – Tổ trưởng – Khoa Cơ khí chế tạo.
– Thầy Nguyễn Giang Nam – Giáo viên Khoa Điện công nghiệp.
Một số hình ảnh tại Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị: