Công tác phát triển Đảng

Chi bộ Khối văn phòng hành chính tổ chức Đại hội chi bộ Đảng, nhiệm kỳ 2022-2025

Sáng ngày 06/9/2022, tại hội trường Khu hiệu bộ, Chi bộ Khối Văn phòng Hành chính đã trang trọng tổ chức Đại hội chi bộ Đảng, nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đại hội chi bộ Đảng viên lần này nhằm đánh giá những việc đã làm được trong nhiệm kỳ 2020 – 2022 và phương hướng phấn đấu phát triển trong nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Read More »

Nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Sáng ngày 24/8/2022, tại Hội trường Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt thực hiện Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/04/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030 và Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Read More »

Công bố quyết định chuẩn y kết quả bầu bổ sung Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy trường Cao đẳng GTVT Trung ương III nhiệm kỳ 2020 – 2025

Sáng ngày 14/01/2022, tại Phòng họp Hiệu bộ trường Cao đẳng GTVT Trung ương III đã tổ chức buổi công bố quyết định chuẩn y kết quả bầu bổ sung Bí thư, phó bí thư Đảng ủy trường Cao đẳng GTVT Trung ương III nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Read More »
All in one