THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

1. Công ty Cổ phần Zoom Việt Nam: Xem chi tiết tại đây

2. Công ty TNHH SX – TM – DV Bao bì nhựa Khởi Hưng

3. Công ty TNHH Thiết bị đóng ngắt mạch điện Sunlight (Việt Nam):

 

All in one