THÔNG TIN ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO NHÀ GIÁO DẠY TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP – TRUNG CẤP – CAO ĐẲNG

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III tuyển sinh lớp bồi dưỡng chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho người có nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy nghề các hệ Sơ cấp – Trung cấp – Cao đẳng. Tuyển sinh thường xuyên căn cứ Quyết định số 86/QĐ-CĐGTVTTWIII ngày 22/6/2023 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ trung cấp, cao đẳng; trình độ sơ cấp.

Quyết định ban hành chương trình đào tạo.

Xem chi tiết chương trình bồi dưỡng CCSPN hệ Cao đẳng – Trung cấp: tại đây

Xem chi tiết chương trình bồi dưỡng CCSPN hệ Sơ cấp: tại đây

All in one