Hoạt động của Đoàn Thanh Niên
Hoạt động tình nguyện dịp hè là một phong trào truyền thống của Nhà trường
Chúng tôi nguyện mang màu xanh đi khắp muôn nơi.

Dưới đây là một vài hình ảnh của thanh niên tình nguyện của Nhà trường:

                                                  Đoàn thanh niên xuất quân
                                               Nguyên vật liệu làm đường
             Hình ảnh nữ thanh niên tình nguyện tham gia chiến dịch mùa hè xanh
    Thầy giáo Quảng không chỉ cầm phấn mà cầm bay xây cũng rất chuyên nghiệp
                   Hình ảnh thanh niên tình nguyện dùng cơm hộp bữa trưa
    Thầy Hiệu trưởng và cán bộ chính quyền địa phương cắt băng khánh thành con đường màu xanh
 Việc đi lại của nhân dân sẽ được thuận tiện hơn và Đoàn thanh niên sẽ còn tiếp tục sứ mệnh của mình trong những năm tiếp sau
All in one