VietnameseEnglish

Download Hồ Sơ Tuyển Sinh

Hồ sơ Cao đẳng gồm:

1.  Phiếu đăng ký dự tuyển (đính kèm trong hồ sơ này);
2.  Bằng tốt nghiệp THPT (phô tô công chứng) hoặc GCN tốt nghiệp tạm thời;
3.  Học bạ THPT hoặc bảng điểm (phô tô công chứng);
4.  Giấy khai sinh bản sao;
5.  Sơ yếu lý lịch (đính kèm trong hồ sơ này);
6.  04 CMND/Thẻ căn cước (phô tô);
7.  06 ảnh màu 3×4;
8.  02 bì thư có dán tem, ghi rõ địa chỉ gia đình và điện thoại liên lạc;
9.  Giấy chứng nhận thuộc diện ưu tiên (nếu có).
Download mẫu hồ sơ

Hồ sơ Trung cấp  gồm:

1.  Phiếu đăng ký dự tuyển (đính kèm trong hồ sơ này);
2. Bằng tốt nghiệp THCS/THPT (phô tô công chứng) hoặc GCN tốt nghiệp tạm thời;
3. Học bạ THCS/THPT (phô tô công chứng);
4.  Giấy khai sinh bản sao;
5.  Sơ yếu lý lịch (đính kèm trong hồ sơ này);
6.  CMND/Thẻ căn cước (phô tô);
7.  4 ảnh màu 3×4;
8.  2 bì thư có dán tem, ghi rõ địa chỉ gia đình và điện thoại liên lạc;
9.  Giấy chứng nhận thuộc diện ưu tiên (nếu có).
Download mẫu hồ sơ

 

 

 

 

 

 

 

 

VietnameseEnglish