KẾ HOẠCH KHẢO SÁT, THĂM DÒ Ý KIẾN HỌC SINH, SINH VIÊN
VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIÁO VIÊN
THÁNG 10, NĂM HỌC 2023-2024

      Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, giúp người học nhanh chóng tiếp cận được các yêu cầu của môn học và giúp giáo viên có thể điều chỉnh lại nội dung, phương pháp giảng dạy cho phù hợp, đề nghị các bạn vui lòng đọc và cho ý kiến vào phiếu thăm dò. Anh/Chị cho ý kiến bằng cách tích vào các ô cho là phù hợp nhất và đóng góp thêm ý kiến. Rất mong được Anh/Chị đóng góp ý kiến để hoạt động giảng dạy ngày càng tốt hơn.
Lịch khảo sát có link:
STT LỚP TÊN MOĐUL/MÔN HỌC

LINK KHẢO SÁT

GIÁO VIÊN NGÀY BẮT ĐẦU KS NGÀY KẾT THÚC KS NỘI DUNG

KS

GHI CHÚ
KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC
1 CĐ15S2 BDSC HTTL &HSTĐ

https://forms.gle/m6cwRVrMbT46fY7i9

Nguyễn Văn Tấn Trung

Võ Văn Đức

09/10/2023 13/10/2023 GV và GT 44
2 CĐ15S3 BDSC HT ĐHKK

https://forms.gle/LcDC2tvGxvPjxS3M8

Trần Ngọc Hưng

Ngô Đức Huy

13/10/2023 20/10/2023 GV và GT 40
3 KTCĐ và SC HT PNLĐT

https://forms.gle/cRQiiHuKxA3RFSv19

Đặng Chí Nguyện

Trịnh Văn Hoanh

17/10/2023 24/10/2023 GV và GT 2
4 CĐ15S4 Kỹ thuật kiểm định

https://forms.gle/zRjxSkvfPFPTmCZH8

Nhan Minh Cường 06/10/2023 13/10/2023 GV và GT 42
5 Chẩn đoán trạng thái KT ô tô

https://forms.gle/qKpktMmbni7WF3fw6

Nguyễn Văn Chấn 09/10/2023 13/10/2023 GV và GT
6 Vẽ AutoCad

https://forms.gle/PLZxyH9ufC7CDmLAA

Phan Quang Vũ

Nguyễn Thị Hoàng Yến

06/10/2023 13/10/2023 GV và GT
7 CĐ15S5 KTCĐ và SC HT PNLĐT

https://forms.gle/igJCtHvdhgjJopE5A

Trịnh Văn Hoanh

Ngô Đức Huy

06/10/2023 13/10/2023 GV và GT 42
8 CĐ16S2 BDSC ĐCĐT

https://forms.gle/iepxEJz6VDHxgxj17

06/10/2023 13/10/2023 GV và GT 40
9 CĐ17S1 Dung Sai

https://forms.gle/7i61yBfKjLxFFA7L8

Lương Trọng Nhân 16/10/2023 20/10/2023 GV và GT 50
10 CĐ17S2

 

 

CĐ17S2

CN khí nén thủy lực

https://forms.gle/46ijaTmvKHDs4nnj6

Tăng Văn Sang 18/10/2023 25/10/2023 GV và GT 50
11 GD Pháp luật

https://forms.gle/ZbMRR3YALEz5zKPr5

Nguyễn Minh Khương 12/10/2023 19/10/2023 GV và GT
12 CĐ17S3 Dung Sai

https://forms.gle/Mtdh9wCJ3od9QpEk9

Nguyễn Văn Năm 23/10/2023 27/10/2023 GV và GT 50
13 CĐ17S4 GD Pháp luật

https://forms.gle/viq9jt9bgZpgX3939

Nguyễn Minh Khương 12/10/2023 19/10/2023 GV và GT 50
14 CĐ17S5 CN khí nén thủy lực

https://forms.gle/4ZCo77Ev9kQE1TFp6

Tăng Văn Sang 16/10/2023 20/10/2023 GV và GT 47
KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO
1 CĐ15CK Hàn cơ bản

https://forms.gle/TWAXThjgVQ2neojUA

Nguyễn Đình Khẩn 09/10/2023 13/10/2023 GV và GT 33
2 Phay nâng cao

https://forms.gle/82mqftDXi3iFLq5W9

Trần Văn Dũng

Lê Thị Mai

16/10/2023 20/10/2023 GV và GT
3 Tiện nâng cao

https://forms.gle/KEYsKiAvaD8zkm1A8

Nguyễn Kim Điền

Đinh Tiến Dũng

16/10/2023 20/10/2023 GV và GT
4 Tiện, phay CNC nâng cao

https://forms.gle/pyu21tn3Uzpctwnu9

Tống Công Minh

Trần Ngọc Sáng

16/10/2023 20/10/2023 GV và GT
5 CĐ17CK KT an toàn – MTCN

https://forms.gle/LMiDrGGG9Rt49C6n7

Phan Văn Hảo 10/10/2023 17/10/2023 GV và GT 32
6 TC17CK KT an toàn – MTCN

https://forms.gle/eQ44MLN32ALTeCMK7

Vũ Tất Bính 10/10/2023 17/10/2023 GV và GT 19
KHOA ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
1 TC16KTL1 HTML DD& TN

https://forms.gle/9GU2HQcFSzcfGZFw6

Lê Xuân Thịnh

Nguyễn Thanh Phong

06/10/2023 13/10/2023 GV và GT 25
2 TC16KTL2 Điện tử chuyên ngành

https://forms.gle/fUTBoAhN51NdeWdk6

Đỗ Trịnh Phong 09/10/2023 13/10/2023 GV và GT 26
3 CĐ15ĐCN Kỹ thuật lạnh

https://forms.gle/YhQwfYh8sPpWYyG29

Lê Ngọc Hưng 18/10/2023 25/10/2023 GV và GT 20
4 PLC nâng cao

https://forms.gle/Bjd4Sf7xyAa7Muqi8

Nguyễn Thị Hồng Hà 20/10/2023 27/10/2023 GV và GT
5 CĐ15KTL TT TKLĐ sơ bộ HT ĐHKK

https://forms.gle/Qbp7bA9pJ8kCwbxr8

Nguyễn Giang Nam 19/10/2023 26/10/2023 GV và GT 26
6 Lò hơi

https://forms.gle/ZgAcgDMsUgDTb91NA

Lê Xuân Thịnh 20/10/2023 27/10/2023 GV và GT
7 CĐ16ĐCN PLC cơ bản

https://forms.gle/CReFqiWKFm6a7fhk7

Đỗ Trọng Thanh

Nguyễn Thị Hồng Hà

16/10/2023 20/10/2023 GV và GT
8 Kỹ thuật xung số

https://forms.gle/QmUXCfDYRgqCpQF99

Đặng Huấn

Đỗ Trịnh Phong

19/10/2023 26/10/2023 GV và GT
9 CĐ16KTL2 Điện tử công suất

https://forms.gle/ve1XRpo2vaHaBNWB6

Đặng Huấn

Phan Thị Thu Thảo

06/10/2023 13/10/2023 GV và GT 19
10 PLC

https://forms.gle/VENBUwff5zN9krrR6

Đỗ Trọng Thanh 18/10/2023 25/10/2023 GV và GT
11 TC17KTL1 An toàn LĐĐL & VSCN

https://forms.gle/dN1RdMFni77TMKPT6

Đặng Huấn 16/10/2023 20/10/2023 GV và GT 44
12 Chính trị

https://forms.gle/bq1j1K1vS8XwbUDv5

Phạm Thị Phương Thảo 17/10/2023 24/10/2023 GV và GT
13 TC17KTL2 An toàn LĐĐL & VSCN

https://forms.gle/1hs2N8n2GB5mR8uX9

Đặng Huấn 16/10/2023 20/10/2023 GV và GT 43
14 Chính trị

https://forms.gle/dKyCsr7Hj9wuNcZ7A

Phạm Thị Phương Thảo 17/10/2023 24/10/2023 GV và GT
15 CĐ17KTL2 An toàn LĐĐL & VSCN

https://forms.gle/k3T7r4f2C2B2zDDa8

Đỗ Trịnh Phong 20/10/2023 27/10/2023 GV và GT 32
16 TC17ĐCN Vật liệu điện

https://forms.gle/S5K3mQKzaremwXRb7

Đỗ Trịnh Phong 16/10/2023 20/10/2023 GV và GT 37
17 Chính trị https://forms.gle/Zkuz7putgjya55NJ8 Phạm Thị Phương Thảo 17/10/2023 24/10/2023 GV và GT
18 CĐ17ĐCN Vật liệu điện

https://forms.gle/2fXCYqcmmk5KmBXn7

Đỗ Trịnh Phong 16/10/2023 20/10/2023 GV và GT 39
KHOA XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 CĐ16XD Kết cấu công trình

https://forms.gle/6jqTZXogtHFWS7tD6

Lê Thị Tường Vi 06/10/2023 13/10/2023 GV và GT 22
2 TN Vật liệu xây dựng

https://forms.gle/BXwkg3JKHdJNQH387

Phạm Lê Minh

Nguyễn Đức Lập

09/10/2023 13/10/2023 GV và GT
3 Thiết kế đường

https://forms.gle/aD6EKBiPpJ13pbSD9

Lâm Thị Nhã 17/10/2023 24/10/2023 GV và GT
4 CĐ17XD An toàn lao động

https://forms.gle/Ku7SHSyzG221kdMJ8

Nguyễn Đức Lập 17/10/2023 24/10/2023 GV và GT
KHOA KINH TẾ
1 CĐ16KT Quản trị doanh nghiệp

https://forms.gle/RQE5GGRjqPki3QRy9

Nguyễn Thanh Hải (74) 17/10/2023 24/10/2023 GV và GT 25
2 TC16KT Kế toán doanh nghiệp sản xuất 3

https://forms.gle/qwS9vfyT5nUUeZY9A

Nguyễn Thanh Hải (74) 24/10/2023 31/10/2023 GV và GT 18
3 CĐ15KT Phân tích hoạt động kinh doanh

https://forms.gle/VeWE7JoiCfnZ7LYF8

Nguyễn Xuân Toàn 23/10/2023 30/10/2023 GV và GT 21
All in one