VietnameseEnglish

PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN SINH VIÊN
VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIÁO VIÊN
NĂM HỌC 2020-2021

      Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, giúp người học nhanh chóng tiếp cận được các yêu cầu của môn học và giúp giáo viên có thể điều chỉnh lại nội dung, phương pháp giảng dạy cho phù hợp, đề nghị Anh/chị vui lòng đọc và cho ý kiến vào phiếu thăm dò. Anh/Chị cho ý kiến bằng cách tích vào các ô cho là phù hợp nhất và đóng góp thêm ý kiến. Rất mong được Anh/Chị đóng góp ý kiến để hoạt động giảng dạy ngày càng tốt hơn.
      Ghi chú:    1: Hoàn thành tốt          2. Hoàn thành           3. Chưa hoàn thành
                         Dấu sao (*): Bắt buộc chọn hoặc trả lời

Bắt đầu làm khảo sát:   Nhấp vào đây

VietnameseEnglish