KẾ HOẠCH KHẢO SÁT, THĂM DÒ Ý KIẾN HỌC SINH, SINH VIÊN
VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIÁO VIÊN
THÁNG 8, NĂM HỌC 2023-2024

      Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, giúp người học nhanh chóng tiếp cận được các yêu cầu của môn học và giúp giáo viên có thể điều chỉnh lại nội dung, phương pháp giảng dạy cho phù hợp, đề nghị các bạn vui lòng đọc và cho ý kiến vào phiếu thăm dò. Anh/Chị cho ý kiến bằng cách tích vào các ô cho là phù hợp nhất và đóng góp thêm ý kiến. Rất mong được Anh/Chị đóng góp ý kiến để hoạt động giảng dạy ngày càng tốt hơn.
Xem chi tiết: Ke Hoach Khao Sat thang 8
All in one