Các Ngành Nghề Hệ Cao Đẳng

CÁC NGHỀ ĐÀO TẠO – HỆ CAO ĐẲNG

STT TÊN NGHỀ MÃ NGHỀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐÀO TẠO
CHUẨN ĐẦU RA
1 Cắt gọt kim loại (cơ khí chế tạo) 50510201 Xem chi tiết  Xem chi tiết
2 Công nghệ ôtô ( cơ khí động lực) 50510222 Xem chi tiết Xem chi tiết
3 Kế toán doanh nghiệp 50340301 Xem chi tiết Xem chi tiết
4 Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 50480101 Xem chi tiết  Xem chi tiết
5 Quản trị mạng máy tính 50480206 Xem chi tiết   Xem chi tiết
6 Xây dựng cầu đường bộ 50510108 Xem chi tiết Xem chi tiết
7 Điện công nghiệp 50510302 Xem chi tiết  Xem chi tiết
8 Điện tử công nghiệp 50510345 Xem chi tiết  Xem chi tiết 
9 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 50510339 Xem chi tiết  Xem chi tiết
10 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 50340402 Xem chi tiết   Xem chi tiết
11 Quản trị kinh doanh vận tải đường bộ 50340103  Xem chi tiết Xem chi tiết
12 Công nghệ Hàn 50510203   Xem chi tiết