CHUẨN ĐẦU RA
NGHỀ CẮT GỌT KIM LOẠI
 
1. Giới thiệu nghề đào tạo:
   1.1.Tên nghề: Cơ khí cắt gọt
   1.2. Mã Nghề: 50510201
   1.3. Bậc đào tạo: Cao đẳng
   1.4. Thời gian đào tạo: 2,5 năm
   1.5. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương
   1.6. Bằng cấp khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng
2. Vị trí việc làm tại doanh nghiệp
   Sinh viên tốt nghiệp nghề Cắt gọt kim loại có nhiều cơ hội tìm việc làm đúng với chuyên ngành đào tạo hoặc làm trong các ngành khác có liên quan đến lĩnh vực cơ khí.
– Làm nhân viên trong các phòng kỹ thuật, phòng thiết kế, nhân viên thiết kế, lắp ráp, bảo trì, sửa chữa, gia công các chi tiết trong xưởng cơ khí của các doanh nghiệp.
– Làm quản đốc phân xưởng, tổ trưởng hoặc công nhân trong các cơ sở xưởng cơ khí của công ty và doanh nghiệp. Thợ lành nghề để mở các cơ sở, xưởng cơ khí.
3. Chuẩn đầu ra của nghề Cắt gọt kim loại:
   3.1. Chuẩn kiến thức:
   – Đọc và phân tích được bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp, các ký hiệu về dung sai lắp ghép.
   – Giải thích được các ký hiệu vật liệu cơ bản (gang, các loại thép, các loại hợp kim);
   – Trình bày được đặc điểm, cấu tạo các loại máy, dao, đồ gá.
   – Lập được quy trình công nghệ gia công các chi tiết bằng phương pháp tiện, phay, bào;
   – Trình bày được đặc điểm, cấu tạo và nguyên lý làm việc của các loại máy công cụ.
   – Trình bày được các phương pháp gia công trên máy công cụ, nêu các dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục;So sánh được ưu, nhược điểm của các phương pháp gia công trên;
   – Lập được kế hoạch sản xuất và quản lý thực hiện kế hoạch.
   3.2. Chuẩn kỹ năng:
   – Đọc được bản vẽ thiết kế, bản vẽ chế tạo nghề Cắt gọt kim loại
   – Sử dụng thành thạo các loại máy công cụ và máy công nghệ cao, các loại dụng cụ đo thong thường và chính xác.
   – Mài được các loại dụng cụ cắt gọt kim loại đúng góc độ.
   – Gia công được các chi tiết trên các loại máy thong thường và máy công nghệ cao.
   – Lập được quy trình công nghệ tối ưu để gia công một sản phẩm Cắt gọt kim loại;
   – Thiết kế được bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp đúng yêu cầu kỹ thuật
   – Xây dựng được kế hoạch sản xuất quy mô vừa và nhỏ;
   – Lập được dự án sản xuất; kế hoạch trong các nhà máy cơ khí cũng như các hoạt động dịch vụ kỹ thuật trong lĩnh vực cơ khí cần làm việc độc lập hoặc theo nhóm và điều hành sản xuất ;
   – Đạt được tay nghề bậc thợ 4/7;
   – Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng máy theo đúng quy định;
   3.3. Chuẩn thái độ:
   – Phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng, chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, biết vận dụng chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước vào tình hình công tác cụ thể
   – Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức kỷ luật lao động và có tác phong công nghiệp.
   – Đảm bảo an toàn, vệ sinh cá nhân, vệ sinh công nghiệp và vệ sinh môi trường;
   – Có tinh thần học hỏi, cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp, không ngừng học tập trau rồi kiến thức nghề nghiệp;
   – Năng động, sáng tạo trong quá trình làm việc, linh hoạt áp dụng kiến thức đã học vào thực tế sản xuất.
4. Các kỹ năng khác
– Tổ chức thực hiện và giám sát các quá trình công nghệ gia công cắt gọt.
– Phân tích và xử lý thông tin.
– Giao tiếp chuyên môn và xã hội linh hoạt.
– Làm việc theo nhóm.
– Ứng dụng được ngoại ngữ, tin học để nâng cao hiệu quả công việc.
5. Khả năng học tập và nâng cao trình độ chuyên môn
– Có khả năng tự học tập và tìm hiểu trong môi trường công tác.
– Nâng cao trình độ, kiến thức chuyên môn nghề nghiệp, kỹ năng trong cơ sở, đơn vị sản xuất.
– Đáp ứng với sự phát triển của công nghiệp hóa, hiện đại hóa  hiện nay.
– Tiếp tục học tập và nghiên cứu để đạt trình độ đại học và cao hơn nữa../