PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN

Email: [email protected]
ĐT & FAX: 028.626.73.101

 

I. GIỚI THIỆU VỀ ĐƠN VỊ

Phòng công tác HSSV được thành lập ngày 05 tháng 06 năm 2007 theo Quyết định số 135/QĐ-TCCB của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề GTVT TW III kèm theo quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng.

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 1. CHỨC NĂNG
  • Phòng CTHSSV có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về các hoạt động giáo dục, các chế độ chính sách theo văn bản hướng dẫn hiện hành.
  • Phối hợp với phòng đào tạo tổ chức lễ tốt nghiệp, sơ kết, tổng kết năm học và thực hiện công tác tuyển sinh. Theo dõi, kiểm tra và giải quyết các vấn đề có liên quan đến HSSV theo học tại trường.
  • Phối hợp các phòng, khoa, đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh tiếp nhận sinh viên mới nhập học theo đúng quy định, sắp xếp HSSV về theo đúng lớp,Khoa. Chỉ định ban cán sự lớp (lớp trưởng, lớp phó) lâm thời trong thời gian đầu khoá học. Cấp thẻ HSSV, thẻ BHYT, BHTN và thay đổi thẻ sinh viên đối với những trường hợp bị xử lý (ngừng tiến độ, học lại) hoặc phải chuyển lớp.
  • Phối hợp với phòng tài chính kế toán trường giải quyết chế độ chính sách theo nghị định số 81QĐ-TTg ngày 27/08/2021. Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg chính sách nội trú. Thông tư liên tịch số 05/2023/TT-BLĐTBXH bổ sung danh mục ngành nghề độc hại, nguy hiểm cho HSSV theo học tại trường.
  • Phối hợp với chính quyền và công an địa phương trên địa bàn trường đặt trụ sở và nơi HSSV tạm trú xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an toàn cho HSSV, giải quyết các vụ liên quan đến HSSV.
  • Thừa lệnh Hiệu trưởng ký giải quyết một số công văn giấy tờ sau: Giấy xác nhận HSSV vay vốn, giấy xác nhận HSSV đang theo học tại trường, giấy xác nhận hồ sơ nghĩa vụ quân sự theo quy định hiện hành và các loại văn bản khác trong phạm vi ký thừa lệnh được qui định tại “Quy chế công tác văn thư lưu trữ của trường”. Ký tắt các văn bản hành chính thuộc chức năng đơn vị soạn thảo trước khi trình Hiệu trưởng ký ban hành.
  • Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật HSSV của Trường và các Hội đồng tư vấn khác có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng.
 2. NHIỆM VỤ
  • Giáo dục, tuyên truyền đến HSSV nắm vững và thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng. Có lý tưởng, tri thức pháp luật và bản lĩnh chính trị vững vàng.
  •  Giáo dục đạo đức, lối sống. Tuyên truyền cho HSSV về những giá trị truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, chuẩn mực đạo đức chung của xã hội, đạo đức nghề nghiệp, lối sống lành mạnh, văn minh phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc, ý thức trách nhiệm của cá nhân đối với tập thể, cộng đồng.
  •  Tuyên truyền phổ biến pháp luật giúp HSSV nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật. Sống, học tập và rèn luyện theo pháp luật.
  •  Tạo điều kiện, giúp đỡ HSSV phấn đấu, rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam và tham gia các tổ chức đoàn thể trong Nhà trường.
  •  Tổ chức cho HSSV tham gia các hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ và bồi dưỡng các kỹ năng chăm sóc sức khỏe gia đình và cộng đồng.
  •  Tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển vào học theo quy định.
  •  Thống kê, tổng hợp dữ liệu. Quản lý, lưu trữ hồ sơ và giải quyết các công việc hành chính liên quan đến HSSV.
  •  Theo dõi, đánh giá ý thức học tập, kết quả rèn luyện của HSSV. Phát động, tổ chức các phong trào thi đua, tạo điều kiện cho HSSV tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học. Tham dự kỳ thi tay nghề các cấp, hội thi văn hóa, hội diễn văn nghệ, hội thao. Giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của HSSV. Thường trực công tác khen thưởng và kỷ luật HSSV.
  •  Xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, tệ nạn xã hội trong HSSV. Phối hợp với công an và chính quyền địa phương để thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, giải quyết các vụ việc liên quan đến HSSV trong và ngoài Nhà trường.
  •  Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp và giải quyết các chế độ, chính sách của Nhà nước liên quan đến HSSV.
  •  Quản lý HSSV nội trú, ngoại trú: Xét, tiếp nhận, ban hành và tổ chức thực hiện quy chế quản lý HSSV ở nội trú. Phối hợp với cơ quan công an và chính quyền địa phương trong việc quản lý HSSV ở ngoại trú.
  •  Tổ chức sinh hoạt chính trị đầu khóa cho tân HSSV.
  •  Định kỳ hằng năm tổ chức đối thoại giữa HSSV và Ban Giám hiệu Nhà trường.
  •  Tư vấn cho HSSV xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện phù hợp với mục tiêu, năng lực, sức khỏe.
  •  Triển khai dịch vụ công tác xã hội trong Nhà trường. Tạo điều kiện giúp đỡ HSSV là người khuyết tật, người thuộc diện chính sách, HSSV có hoàn cảnh khó khăn và HSSV thuộc nhóm đối tượng cần sự hỗ trợ.
  •  Giáo dục kỹ năng mềm, kiến thức khởi nghiệp. Bồi dưỡng kiến thức về sức khỏe sinh sản và các kiến thức, kỹ năng bổ trợ cần thiết khác cho HSSV.
  • Thông tin, tư vấn, giới thiệu việc làm cho HSSV.
  • Tổ chức thực hiện công tác y tế trường học theo quy định.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

1

Nguyễn Văn Năm

Trưởng phòng

Thạc sĩ

2

Nguyễn Thị Tuyết

Phó trưởng phòng

Đại học

3

Hoàng Anh Dũng

Chuyên viên

Đại học

4

Trịnh Xuân Đức

Chuyên viên

Đại học

5

Lưu Hoàng Dương

Chuyên viên

Đại học

6

Nguyễn Huyền Trân

Chuyên viên

Thạc sĩ

7

Nguyễn Viết Tuấn

Chuyên viên

Đại học

8

Nguyễn Văn Tùng

Chuyên viên

Đại học

9

Phạm Đức Luân

Cán sự

Cao đẳng

10

Phạm Hữu Bắc Nhân viên

Cao đẳng

11

Nguyễn Quốc Thái

Nhân viên

Đại học

12

Bùi Thị Hường

Nhân viên

13

Trần Thị Lài

Nhân viên

IV. THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG

  • Thông báo số 32/TB-CTHSSV ngày 18/07/2023 về việc đóng BHYT, BHTN, thẻ sinh viên, thẻ nội trú và khám sức khỏe năm học 2023 – 2024.
  • Tháng 8/2023 phòng CTHSSV phối hợp phòng đào tạo các khoa chuyên môn tổ chức đón tiếp HSSV nhập học và tổ chức học chính trị đầu khóa cho tân HSSV K17.
  • Thông báo số 59/TB-CTHSSV ngày 09/10/2023 về việc tăng cường kiểm tra, xử lý HSSV chính quy vi phạm quy chế trong giờ học.
  • Thông báo số 08/TB-ĐTN ngày 18/09/2023 phối hợp phòng CTHSSV tổ chức về việc tuyên truyền dự phòng phơi nhiễm HIV và biện pháp quan hệ tình dục an toàn.
  • Thông báo đoàn Thanh Niên ngày 20/10/2023. Đoàn phối hợp với phòng CTHSSV về việc tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, an toàn giao thông và hội thi HSSV lái xe mô tô an toàn.
  • Thông báo Phòng CTHSSV ngày 12/09/2023 về việc miễn, giảm học phí cho HSSV theo Nghị định số 81/2021NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm và Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015.
  • Phòng tư pháp Quận Tân Phú phối hợp phòng CTHSSV, đoàn Thanh Niên ngày 27/10/2023. Tổ chức phiên tòa giả định và truyền thông, thực hiện trợ giúp pháp lý cho HSSV trong toàn trường.
  • Phòng CTHSSV phối hợp đoàn Thanh Niên tổ chức giải bóng đá mini cho HSSV chào mừng 41 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2023).
  • Thông báo số 66/TB-CTHSSV ngày 22/11/2023 về việc quản lý HSSV khu vực ngoài cổng trường trong giờ giải lao.
  • Thực hiện kế hoạch số 445/UBND Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú ngày 18/03/2024. Phòng CTHSSV phối hợp đoàn Thanh Niên tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao đến HSSV nhân kỷ niệm ngày thể thao Việt Nam 27/3 và ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.
  • Thực hiện kế hoạch số 07/KH-CTHSSV ngày 06/03/2024 về việc tổ chức chương trình về nguồn “Tham quan khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi” cho HSSV khóa K16, K17.
  • Phòng CTHSSV phối hợp đoàn Thanh Niên tổ chức giải bóng đá mini truyền thống chào mừng 93 năm ngày thành lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2024) và kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng Miền Nam (30/4/1975 – 30/4/2024).

V. HÌNH ẢNH TẬP THỂ

VI. DOWNLOAD VĂN BẢN

All in one