BỘ ĐỀ THI TỐT NGHIỆP

HỆ CAO ĐẲNG CỦA TỔNG CỤC DẠY NGHỀ BIÊN SOẠN

Dưới đây là bộ đề thi tốt nghiệp hệ Cao Đẳng của Tổng cục dạy nghề, sinh viên các nghề có thể download về để tham khảo.

 STT NGÀNH  NGHỀ  DOWNLOAD
1 Kế toán doanh nghiệp  Download tại đây
2 Cắt gọt kim loại Download tại đây
3 Công nghệ ô tô Download tại đây
4 Điện công nghiệp Download tại đây
5 Hàn Download tại đây
6 Quản trị mạng máy tính Download tại đây
7 Điện tử công nghiệp Download tại đây
8 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Download tại đây
All in one