KHOA SƯ PHẠM DẠY NGHỀ

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DẠY NGHỀ

  • Quyết định ban hành chương trình bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm
    >>Xem chi tiết<<
  • Chương trình bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm dành cho nhà giáo dạy các lớp trình độ Sơ cấp
    >>Xem chi tiết<<
  • Chương trình bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm dành cho nhà giáo dạy các lớp trình độ Trung cấp – Cao đẳng
    >>Xem chi tiết<<
All in one