CÁC QUY CHẾ TRONG ĐÀO TẠO
TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT TRUNG ƯƠNG III

Hiện tại Nhà trường đang áp dụng các quy chế tổ chức đào tạo trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng theo niên chế dành cho từng khóa học cụ thể như sau:

1. Quy chế đào tạo Áp dụng từ khóa 16, năm học 2022 – 2023: Xem chi tiết >>>tại đây<<<

2. Quy chế đào tạo Áp dụng từ khóa 11 đến khóa 15, năm học 2017 – 2018 đến năm học 2021 – 2022: Xem chi tiết >>>tại đây<<<

3. Quy chế đào tạo Áp dụng cho các khóa trước khóa 11: Xem chi tiết >>>tại đây<<<

All in one