CHUẨN ĐẦU RA
NGHỀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
1. Giới thiệu nghề đào tạo:
   1.1. Tên nghề: Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ.
   1.2. Mã nghề: 50340108
   1.3. Bậc đào tạo: Cao đẳng
   1.4. Thời gian đào tạo: 2,5 năm
   1.5. Đối tượng tuyển sinh:Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương.
   1.6. Bằng cấp khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng
2. Vị trí việc làm tại doanh nghiệp.
– Sau khi tốt nghiệp, người học làm được ở những vị trí: Nhân viên văn phòng tại các phòng ban trong doanh nghiệp. Quản trị phòng hành chính và nhân sự, bán hàng và quản lý khách hàng, quản lý sản xuất, kinh doanh và tiếp thị. Chuyên viên nghiên cứu thị trường, chuyên viên lập kế hoạch phát triển doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ.
3. Chuẩn đầu ra của nghề Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ.
   3.1. Chuẩn kiến thức:
   – Được trang bị đầy đủ các kiến thức về Quản trị doanh nghiệp như: Quản trị sản xuất, nhân sự, marketing, bán hàng,….
   3.2. Chuẩn kỹ năng:
   – Quản lý được các công việc thuộc các bộ phận:Nhân sự, sản xuất, kinh doan;
   – Phân tích và lập được báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doan;
   – Lập hồ sơ thành lập doanh nghiệp, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ;
   – Tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp cải tiến công tác quản trị doanh nghiệp;
   3.3. Chuẩn thái độ:
   – Bước đầu tiếp cận với tác phong làm việc công nghiệp,phát huy sáng kiến trong công tác quản trị sản xuất kinh doanh.
4. Các kỹ năng khác:
– Học sinh, sinh viên sẽ có được một số kỹ năng mềm để có thể phục vụ cho việc tham gia lao động tại doanh nghiệp, như: Kỹ năng nhận diện bản thân; kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình; kỹ năng tham gia phỏng vấn xin việc làm, vv…
5. Khả năng học tập nâng cao trình độ chuyên môn.
– Học xong khóa học này sinh viên có thể tham gia học các khóa học cao hơn như: Cử nhân quản trị doanh nghiệp, quản trị nguồn nhân lực, lớp đào tạo giám đốc doanh nghiệp.v.v.v