CHUẨN ĐẦU RA
NGHỀ  QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH
 
1. Giới thiệu nghề đào tạo :
   1.1. Tên nghề: Quản trị mạng máy tính
   1.2. Mã nghề: 50480206
   1.3. Bậc đào tạo: Cao đẳng
   1.4. Thời gian đào tạo: 3 năm (Học 6 HK).
   1.5. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT, THBT, hoặc tương đương
   1.6. Bằng cấp khi tốt nghiệp : Bằng tốt nghiệp Cao đẳng
2. Vị trí việc làm tại doanh nghiệp
– Người Quản trị mạng trình độ cao đẳng có khả năng tư vấn các giải pháp và triển khai CNTT; Được tuyển dụng vào làm việc tại các công ty tư vấn và triển khai CNTT, các nhà máy sử dụng các dây truyền sản xuất, lắp ráp máy tính hoặc linh kiện, thiết bị ngoại vi của máy tính, các công ty buôn bán, cung cấp máy tính, các đơn vị có sử dụng mạng máy tính, vi tính văn phòng theo quy chế tuyển dụng lao động của Bộ Lao động thương binh xã hội.
– Người Quản trị mạng trình độ cao đẳng có khả năng tham gia giảng dạy tại các trung tâm tin học, trường tiểu học theo các quy định của Bộ GD&ĐT hoặc giáo viên dạy nghề.
– Chuyên viên quản trị hệ thống mạng, CNTT/dự án.
– Trưởng nhóm kỹ thuật.
3. Chuẩn đầu ra của nghề :
   3.1. Chuẩn kiến thức :
   – Trình bày được các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Pháp luật của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
   – Trình bày được cấu trúc, nguyên lý hoạt động của máy tính.
   – Thông thạo về kỹ thuật mạng, kiến trúc và mô hình nối mạng, kỹ thuật truyền số liệu, nguyên lý vận hành của hệ thống cáp nối, thiết bị mạng, công nghệ mạng LAN/WAN.
   – Trình bày được quy trình xây dựng và vận hành hệ thống mạng máy tính tại DN. Quy trình xử lý sự cố máy tính và hệ thống mạng tại DN.
   – Hiểu biết về luật CNTT và luật sở hữu trí tuệ liên quan đến CNTT.
   – Hiểu biết về an toàn vệ sinh lao động CNTT, căn bản về pháp luật, chính trị Việt nam vận dụng vào đời sống và công việc tại DN.
   – Có trình độ tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin để đọc dịch các tài liệu phục vụ cho công việc và tự học nâng cao.
   3.2. Chuẩn kỹ năng
   – Phân tích chẩn đoán lỗi các thiết bị phần cứng.Lắp đặt, bảo trì và thay thế các thành phần của hệ thống máy tính.
   – Cấu hình và lắp đặt các thiết bị mạng cao cấp như Switch, Router, Firewall…
   – Thiết kế, xây dựng, vận hành, bảo trì và phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng và môi trường mạng cho các cơ quan, nhà máy, công ty, trường học…
   – Phân tích, thiết kế, thi công hệ thống mạng LAN/WAN cho DN: Lựa chọn công nghệ, lập dự toán kinh phí, kế hoạch thi công, lập bản hoàn công.
   – Hoạch định, chọn lựa cấu hình, lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống máy tính phù hợp cho từng mô hình DN theo quy trình chuẩn.
   – Nhận diện và xử lý các sự cố của hệ thống phần cứng, mạng máy tính, máy chủ và các ứng dụng theo quy trình xử lý chuẩn.
   – Tiếp cận các công nghệ kết nối và quản trị mạng mới và thành thạo trong công tác bảo mật an toàn thông tin trong các tổ chức, doanh nghiệp.
   – Sử dụng thành thạo các hệ thống cơ sở dữ liệu quan hệ phổ biến hiện nay.
   3.3. Chuẩn thái độ
   – Có thái độ cầu thị và tinh thần trách nhiệm trong công việc, làm việc theo nhiệm vụ được giao, luôn có trách nhiệm và ý thức nâng cao thương hiệu, chất lượng của đơn vị sử dụng lao động, có ý thức phấn đấu vì lợi ích của bản thân và công ty.
   – Luôn học tập, cập nhật kiến thức, công nghệ mới, tìm tòi và thử nghiệm các công nghệ mới đáp ứng nhu cầu đổi mới.
   – Có tinh thần cải tiến trong công việc được giao: xác định trọng tâm và các nhiệm vụ chính, luôn ghi chép, tìm tòi, học hỏi để cải tiến cách thức hành nghề, tay nghề và kiến thức xã hội cũng như chuyên môn.
   – Tự tin, bản lĩnh, khẳng định năng lực. Tự chịu trách nhiệm về chất lượng đối với kết quả công việc, sản phẩm do mình đảm nhiệm theo các tiêu chuẩn quy định và chịu một phần trách nhiệm đối với kết quả công việc, sản phẩm của tổ, nhóm.
4. Các kỹ năng khác
– Kỹ năng nhận diện bản thân;
– Kỹ năng làm việc nhóm;
– Kỹ năng thuyết trình;
– Kỹ năng tham gia phỏng vấn xin việc làm…
5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
– Người Quản trị mạng trình độ cao đẳng nghềcó khả năng tự học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, tiếp thu các công nghệ mới và tiếp tục học Cao đẳng và Đại học theo quy theo quy chế của Bộ GDĐT và Bộ LĐTB và XH.