CHUẨN ĐẦU RA
NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
 
1. Giới thiệu nghề đào tạo:
   1.1.Tên nghề: Điện công nghiệp 505103025
   1.2.Mã nghề: 50510302
   1.3.Bậc đào tạo: Cao đẳng
   1.4.Thời gian đào tạo: 2,5 năm
   1.5.Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp PTTH  hoặc tương đương
   1.6.Bằng cấp khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp cao đẳng
2. Vị trí việc làm tại doanh nghiệp:
– Trưởng/phó bộ phận hoặc tổ trưởng tổ bảo trì cơ điện trong doanh nghiệp sản xuất;
– Tổ trưởng/nhóm trưởng lắp đặt điện công nghiệp/dân dụng;
– Tổ trưởng sản xuất trong các doanh nghiệp chế tạo thiết bị điện ;
– Kỹ thuật viên lập trình hoặc nhân viên vận hành thiết bị, dây chuyền sản xuất trong công nghiệp;
– Tổ trưởng/ nhóm trưởng nhóm tư vấn kỹ thuật , bán hàng điện máy và thiết bị liên quan về điện…
3. Chuẩn đầu ra của nghề Điện công nghiệp
   3.1.Chuẩn kiến thức.
   – Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh.
   – Trình bày được nguyên lý hoạt động của các hệ thống phân phối, tiêu thụ điện; hệ thống chiếu sáng; hệ thống chống sét;
   – Trình bày được nguyên lý và tính năng của các thiết bị trong công nghiệp và dân dụng để tính toán, sửa chữa, phát huy hết năng suất và đảm bảo tính năng vận hành tối ưu của thiết bị trong hệ thống và tiết kiệm năng lượng;
   – Trình bày được nguyên lý và hoạt động của hệ thống điều khiển tự động công nghiệp;
   3.2.Chuẩn kỹ năng.
   – Sử dụng thành thạo các thiết bị an toàn lao động về điện và phòng chống cháy nổ.
   – Sử dụng thành thạo các dụng cụ đồ nghề, dụng cụ đo kiểm thông dụng trong ngành điện như A, V, VOM, OSL…
   – Vận hành và bảo trì hệ thống phân phối điện năng mạng điện phân xưởng, xí nghiệp; hệ thống chiếu sáng dân dụng và công nghiệp; hệ thống chống sét và nối đất; an toàn điện; thiết kế hệ thống cung cấp điện phân xưởng;
   – Vận hành và bảo trì hệ thống điều khiển tự động công nghiệp: PLC, khí nén;
   – Tính toán, sửa chữa, vận hành và kiểm tra các loại thiết bị điện, máy điện và máy biến áp trong công nghiệp và dân dụng;
   – Lắp đặt, bảo dưỡng, sử dụng và sửa chữa được các thiết bị và hệ thống điện công nghiệp và dân dụng;
   – Phân tích, đánh giá và đưa ra giải pháp xử lý thay thế cải tiến mới, cải tiến tương đương trong phạm vi nghề nghiệp.
   – Phối hợp tốt về chuyên môn với các công nhân trung cấp nghề và sơ cấp nghề. Có tính độc lập và chịu trách nhiệm cá nhân. Có khả năng hướng dẫn, giám sát được công việc của những người trong nhóm công tác do mình phụ trách. Có khả năng tự học để nâng cao năng lực chuyên môn. Kèm cặp, hướng dẫn các bậc thợ thấp hơn;
   – Tổ chức sản xuất nhằm phục vụ cho việc tổ chức, quản lý, điều hành sản xuất của một phân xưởng, một tổ kỹ thuật, một cửa hàng bảo trì, bảo dưỡng
   3.3. Chuẩn thái độ.
   – Có ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, sẵn sàng nhận nhiệm vụ.
   – Nhận thức được nhu cầu học tập suốt đời.
   – Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề mới về lĩnh vực Điện công nghiệp.
   – Năng động, tự tin, cầu tiến trong công việc; Hợp tác, thân thiện, khiêm tốn trong các quan hệ.
4. Các kỹ năng khác:
– Kỹ năng làm việc theo nhóm.
– Kỹ năng thuyết trình.
– Kỹ năng giao tiếp.
– Kỹ năng lập kế hoạch.
– Kỹ năng ra quyết định.
5. Khả năng học tập nâng cao trình độ chuyên môn.
– Có khả năng tự học và tìm hiểu trong môi trường công tác để nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn nghề nghiệp đáp ứng đòi hỏi với quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
– Sau khi tốt nghiệp người học có thể học liên thông lên bậc đại học.