CHUẨN ĐẦU RA
NGHỀ KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
1. Giới thiệu nghề đào tạo:
   1.1 Tên nghề đào tạo: Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí
   1.2. Mã nghề: 50520903                               
   1.3. Trình độ đào tạo: Cao đẳng
   1.4. Thời gian đào tạo: 3 năm
   1.5. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp PTTH  hoặc tương đương
   1.6.Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp cao đẳng
2. Vị trí việc làm tại doanh nghiệp.
– Tổ trưởng sản xuất trong các doanh nghiệp chế tạo thiết bị Điện – Điện lạnh. Cũng như các hoạt động tìm hiểu thị trường, tìm hiểu công nghệ mới của nghề;
– Có khả năng hướng dẫn thợ bậc thấp hơn và thợ phụ;
– Có khả năng sử dụng các thiết bị an toàn trong nghề;
– Có khả năng trở thành giáo viên dạy nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí 
3. Chuẩn đầu ra của nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí:
   3.1. Chuẩn kiến thức:
   – Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê Nin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc;
   – Có khả năng phân tích bản chất các nguyên lý hoạt động, nguyên lý cấu tạo chung của một hệ thống lạnh, một hệ thống điều hoà không khí và chỉ ra những đặc điểm riêng, chuyên biệt của các chủng loại và các hãng sản xuất;
   – Trình bày được các quy trình vận hành, bảo dưỡng, lắp đặt hệ thống máy lạnh nhỏ, hệ thống máy lạnh công nghiệp; các loại máy điều hoà cục bộ và hệ thống điều hoà trung tâm;
   – Có khả năng phân tích các đặc tính kỹ thuật, so sánh được các thông số kỹ thuật của các chi tiết, cụm chi tiết, các thiết bị trong hệ thống máy lạnh nhỏ, hệ thống máy lạnh công nghiệp; các loại máy điều hoà cục bộ và hệ thống điều hoà trung tâm; chỉ ra được chi tiết, cụm chi tiết, thiết bị có thể thay thế tương đương;
   – Trình bày được phương pháp tính toán cân bằng nhiệt; phương pháp tính sơ bộ năng suất lạnh của một hệ thống máy lạnh và điều hoà không khí trung tâm;
   – Sử dụng thành thạo phần mềm tin học văn phòng, khai thác hiệu quả  các nguồn tài nguyên Internet để phục vụ nghề nghiệp;
– Sử dụng vốn từ, thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành vào công việc chuyên môn.
   3.2. Chuẩn kỹ năng:
   – Vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, lắp đặt hệ thống máy lạnh nhỏ, máy lạnh công nghiệp; các loạimáy điều hoà cục bộ và hệ thống điều hoà trung tâm đúng quy trình và an toàn cho người và thiết bị;
   – Xác định được các nguyên nhân hư hỏng; vạch ra được quy trình sửa chữa; sửa chữa tốt các hư hỏng thông thường cả phần điện và phần lạnh. Thay thế được các chi tiết, cụm chi tiết bị hư hỏng. Sửa chữa được các mạch điều khiển, khống chế và những hư hỏng phức tạp khác trong các máy lạnh nhỏ và điều hoà không khí cục bộ dân dụng;
   – Phục hồi được trạng thái làm việc tiêu chuẩn của hệ thống máy lạnh nhỏ, hệ thống máy lạnh công nghiệp; các loại máy điều hoà cục bộ và hệ thống điều hoà trung tâm;
   – Tính toán chọn thiết bị, vẽ được bản vẽ lắp đặt hệ thống máy lạnh nhỏ và các máy điều hoà cục bộ;
   – Giao tiếp thông thường bằng tiếng Anh.
   3.3. Chuẩn thái độ:
   – Có ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức đúng đắn, có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp, khả năng làm việc nhóm;
   – Có phương pháp làm việc khoa học, có khả năng tư duy sáng tạo.
4. Các kỹ năng khác:
– Kỹ năng làm việc theo nhóm.
– Kỹ năng thuyết trình.
– Kỹ năng giao tiếp.
– Kỹ năng lập kế hoạch.
– Kỹ năng ra quyết định.
5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:
– Học tập để đạt trình độ kỹ sư thực hành.