CHUẨN ĐẦU RA
NGHỀ CÔNG NGHỆ Ô TÔ
 
1. Giới thiệu nghề đào tạo:
   1.1. Tên nghề: Công Nghệ Ô Tô
   1.2. Mã Nghề: 50510222
   1.3. Bậc đào tạo: Cao đẳng
   1.4. Thời gian đào tạo: 2,5 năm
   1.5. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.
   1.6. Bằng cấp khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng
2. Vị trí việc làm tại các doanh nghiệp.
   – Kỹ thuật viên, thợ sửa chữa trong các công ty, nhà máy, các xí nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy, động cơ đốt trong.  
   – Kỹ thuật viên, thợ sửa chữa tại các cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa, dịch vụ kỹ thuật ôtô, xe máy và các thiết bị động lực, các cơ sở kinh doanh ô tô, xe máy và kinh doanh thiết bị phụ tùng ô tô, xe máy, động cơ đốt trong
   – Làm việc tại các trạm đăng kiểm ô tô.
   – Các trung tâm dạy nghề và các đơn vị hành chính quản lý về kỹ thuật ô tô – máy động lực.
   – Có khả năng tự tạo việc làm.
3. Chuẩn đầu ra của nghề công nghệ ô tô
   3.1. Chuẩn kiến thức:
   – Có kiến thức cơ bản về cơ sở nghề, chuyên ngành và phương pháp tổ chức – quản lý sản xuất để hỗ trợ cho việc tiếp thu kiến thức chuyên môn nghề công nghệ ô tô. 
   – Giải thích được cấu tạo, nguyên lý làm việc của ô tô, xe máy và của động cơ đốt trong,. 
   – Có kiến thức về qui trình và phương pháp tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa những hư hỏng phức tạp của động cơ đốt trong và ô tô, xe máy.
   – Có kiến thức vận hành và sử dụng hệ thống, thiết bị chuyên dùng của nghề công nghệ ô tô.
   3.2. Chuẩn kỹ năng:
   – Thành thạo việc tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa các hư hỏng của động cơ đốt trong và ô tô, xe máy.
   – Phân tích, xây dựng quy trình công nghệ bảo dưỡng, sửa chữa ôtô, xe máy và động cơ đốt trong.
   – Kiểm định được chất lượng của  ô tô, xe máy.
   – Điều hành một phân xưởng lắp ráp, sửa chữa ôtô, xe máy.
   – Có khả năng tiếp thu, tổ chức và thực hiện chuyển giao công nghệ.
   3.3. Chuẩn thái độ:
  – Phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng, chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, biết vận dụng chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước vào tình hình công tác cụ thể.
  – Đạo đức nghề nghiệp, kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp.
  – Đề cao ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân.
  – Có tinh thần cầu tiến, thiết lập mối quan hệ công tác tốt với đồng nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn và giao tiếp xã hội.
4. Các kỹ năng khác:
– Tổ chức thực hiện và giám sát các quá trình công nghệ sửa chữa, bảo dưỡng.
– Phân tích và xử lý thông tin.
– Giao tiếp chuyên môn và xã hội linh hoạt.
– Làm việc theo nhóm.
– Ứng dụng được ngoại ngữ, tin học để nâng cao hiệu quả công việc.
5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn
– Tiếp thu, triển khai các ứng dụng công nghệ, kỹ thuật mới của lĩnh vực công nghệ ôtô. 
– Học liên thông để đạt trình độ cao hơn thuộc chuyên ngành đã được đào tạo. 
– Tự học để thích ứng với môi trường làm việc và khả năng học tập suốt đời.