Thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chính trị tư tưởng, củng cố tổ chức đảng, đoàn thể và công tác phát triển đảng viên trong trường học.
Thực hiện nghị quyết của Đảng ủy khối cơ sở Bộ GTVT, nghị quyết của Đảng bộ Trường Cao đẳng GTVT Trung ương III. Chi bộ Khối Văn phòng Đào tạo đã thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới. Chi bộ đã phát hiện, giáo dục, bồi dưỡng và tham mưu cho cấp ủy đảng giới thiệu các quần chúng ưu tú đi học tập bồi dưỡng lớp cảm tình đảng.
Được giác ngộ và thấm nhuần đạo đức tư tưởng của Đảng, với lý tưởng và tinh thần thiết tha được đứng trong hàng ngũ của đảng. Trải qua quá trình tu dưỡng và rèn luyện, đến nay quần chúng Nguyễn Thị Như Thoa được Đảng ủy khối Bộ GTVT quyết định kết nạp vào Đảng cộng sản VN.
Căn cứ vào quy định Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam. 
Thực hiện quyết định số 547-QĐ/ĐUK ngày 16/01/2023 của Đảng ủy khối cơ sở Bộ GTVT.
Hôm nay, ngày 07/02/2023, trong không khí trang nghiêm, chi bộ Khối Văn phòng Đào tạo tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng Nguyễn Thị Như Thoa.

Tới dự buổi lễ có đồng chí Vũ Đức Thiệu – Ủy viên Đảng ủy khối cơ sở Bộ GTVT, Bí thư Đảng bộ Trường Cao đẳng GTVT Trung ương III, đồng chí Nguyễn Công Toản – Đảng ủy viên, đồng chí Đặng Thái Thanh BCH Đảng bộ Trường cùng toàn thể các đồng chí là Đảng viên của Chi bộ.

Đồng chí Vũ Đức Thiệu – Ủy viên Đảng ủy khối cơ sở Bộ GTVT, Bí thư Đảng bộ Trường trao quyết định kết nạp đảng viên cho quần chúng Nguyễn Thị Như Thoa.
Đồng chí Nguyễn Thị Như Thoa đọc lời tuyên thệ

Có thể bạn quan tâm

All in one