Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2015 – 2020, nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 về việc phát triển Đảng viên. Thực hiện quyết định của Ban thường vụ Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Giao thông vận tải về việc kết nạp đảng viên mới. Được sự nhất trí của Đảng ủy Trường, hôm nay ngày 19/9/2019 Chi bộ Khối Văn phòng hành chính và Chi bộ Khối Văn phòng Đào tạo tổ chức kết nạp quần chúng Trịnh Xuân Đức, Trần Thị Huệ và Đoàn Thụy Tố Uyên vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
Một số hình ảnh tại buổi lễ: