CHUYÊN MỤC GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

     Thư viện trường Cao đẳng Giao thông vận tải trung ương III gửi lời chào đến toàn thể CB-GV-CNV và toàn thể HS – SV trong toàn trường.
     Bạn đọc thân mến, như chúng ta đã biết, sách là một công cụ hỗ trợ đắc lực trong việc nghiên cứu giảng dạy, học tập và nâng cao tri thức. Vì vậy, hàng tháng thư viện chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu những quyển sách mới, sách hay đến bạn đọc. Rất mong nhận được bài viết giới thiệu những quyển sách hay và đóng góp ý kiến cũng như phản hồi từ phía bạn đọc.
     Hôm nay Thư viện xin giới thiệu đến các bạn đọc như sau:

1. Công tác bê tông / Phạm Huy Chính. – H.: Xây dựng, 2011.- 188tr.; 24cm.​

Là tài liệu tra cứu đối với sinh viên, học sinh các khối ngành xây dựng.
Ký hiệu xếp giá:        625.84 PH104CHNội dung cuốn sách như sau:
– Chương 1: Công tác ván khuôn
– Chương 2: Công tác cốt thép
– Chương 3: Công tác bê tông
– Chương 4: Thi công các kết cấu bê tông cốt thép ứng suất trước
Cuốn sách này:
Chủ yếu giới thiệu công nghệ thi công bê tông đối cới các kết cấu bê tông cốt thép toàn khối.

 2. Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa / Võ Văn Nhị. – H.: Thống kê, 2011.- 546tr.; 24cm

Cuốn sách này:
– Nhằm giúp các nhà quản lý, kế toán trưởng, nhân viên kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc mọi thành phần kinh tế, sinh viên thực hiện đúng luật kế toán.

– Trình bày cụ thể chi tiết nội dung và phương pháp kế toán theo chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, các thông tư bổ sung.
– Có các ví dụ minh họa tổng hợp, cách ghi sổ theo từng hình thức kế toán: Nhật ký sổ cái, chứng từ ghi sổ, nhật ký chung và phương pháp lập báo cáo tài chính.

Là tài liệu tham khảo cho các đối tượng thuộc khối kinh tế
Ký hiệu xếp giá: : 657.078V400NH
Nội dung cuốn sách bao gồm:
Phần 1: Kế toán tài chính

– Chương 1: Tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa
– Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền, nợ phải thu và các khoản ứng trước
– Chương 3: Kế toán các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất kinh doanh
– Chương 4: Kế toán các khoản nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu
– Chương 5: Kế toán quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trong doanh nghiệp
– Chương 6: Kế toán quá trình kinh doanh hàng hóa
– Chương 7: Kế toán bất động sản đầu tư trong doanh nghiệp
– Chương 8: Kế toán xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp
– Chương 9: Báo cáo tài chính áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Phụ lục:
Phần 2: Chế độ chứng từ kế toán
Phần 3: Các loại sổ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Phần 4: Sơ đồ kế toán theo từng tài khoản, sơ đồ đặc thù và sơ đồ tổng hợp