Ngày 26 và 27/6, Đảng bộ Trường Cao đẳng Giao thông vận tải trung ương III tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự có mặt của 137 đảng viên tham dự. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Thuý, Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Giao thông vận tải tham dự và chỉ đạo đại hội.

Đồng chí Vũ Đức Thiệu – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đọc diễn văn khai mạc đại hội

Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể chính trị Nhà trường đã phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học, tăng cường nghiên cứu khoa học, tạo động lực phấn đấu cho người lao động. Chủ động hội nhập quốc tế, ưu tiên đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của thị trường lao động.

Đồng chí Vũ Mạnh Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường trình bày dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Kim Thuý, Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Giao thông vận tải đã biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Trường đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và lưu ý một số nội dung mà Đảng bộ trường cần đặc biệt quan tâm trong xu thế hiện nay. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Thuý đề nghị mỗi đảng viên cần phát huy tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn thách thức để đạt được những mục tiêu đã đề ra. Phát huy tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đổi mới”, đẩy mạnh đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, quyết tâm xây dựng Trường Cao đẳng GTVT Trung ương III phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Thuý, Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Giao thông vận tải phát biểu chỉ đạo đại hội

Đại hội đã bầu cấp ủy khóa mới gồm 9 đồng chí; đại hội cũng bầu 15 đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.