Chiều 19/10, tại Hà Nội, Bộ GTVT tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành GTVT lần thứ X, giai đoạn 2020-2025. Với nỗ lực thi đua yêu nước ngành GTVT trong nhiều năm qua, Thầy – Trò Trường CĐ GTVT Trung ương III được nhận bằng khen vinh danh tại Đại hội lần này.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá những thành tựu ngành GTVT đạt được trong 5 năm qua có sự đóng góp quan trọng của các phong trào thi đua yêu nước

Chúc mừng Đại hội Thi đua yêu nước ngành GTVT lần thứ X, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh, những năm qua, cùng với phong trào thi đua của cả nước, ngành GTVT đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Toàn ngành đã thi đua thực hiện các đột phá chiến lược mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, nhất là thực hiện đột phá chiến lược hoàn thiện kết cấu hạ tầng, thúc đẩy KT-XH phát triển.

“Đặc biệt, trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, tinh thần yêu nước của nhân dân ta tỏa sáng mạnh mẽ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo điều hành sát sao, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chúng ta đã bước đầu kiểm soát tốt dịch bệnh, đồng thời giành mọi nguồn lực tập trung phục hồi và phát triển KT-XH. Trong kết quả chung của cả nước, có sự đóng góp quan trọng của ngành GTVT với truyền thống “Đi trước mở đường”. Với tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao, ngành GTVT đã khắc phục khó khăn, thách thức để hoàn thành cơ bản, toàn diện các nhiệm vụ được giao.”, Phó Thủ tướng nói.

Theo Phó Thủ tướng, những thành tựu ngành GTVT đạt được trong 5 năm qua có sự đóng góp quan trọng của các phong trào thi đua yêu nước được phát động thường xuyên, liên tục trong toàn Ngành. “Thấm nhuần tư tưởng của Bác Hồ về thi đua yêu nước, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành GTVT không quản khó khăn gian khổ, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục xây dựng nên những thành tựu mới trong phát triển ngành nói riêng và trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước nói chung”, Phó Thủ tướng đánh giá.

Bộ trưởng yêu cầu “Khen thưởng phải thực chất, thành tích phải cụ thể, không chung chung”

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể thay mặt lãnh đạo, CBCNV ngành GTVT cho biết, Bộ GTVT xác định phương hướng cụ thể, những mục tiêu chiến lược và những giải pháp, biện pháp phù hợp, có tính đột phá để thực hiện thắng lợi, thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chính trị đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. “Tuy còn nhiều khó khăn, thách thức trên con đường thực hiện mục tiêu phát triển ngành, song ngành GTVT cũng nhận thấy được những thuận lợi, thời cơ phía trước. Từ đó, chủ động, tích cực, khẩn trương thực hiện ngay những giải pháp, biện pháp cụ thể để thúc đẩy phát triển ngành, góp phần vào tiến trình đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước.”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể khẳng định.
Với nỗ lực thi đua yêu nước ngành GTVT trong nhiều năm qua, Thầy – Trò Trường CĐ GTVT Trung ương III được nhận bằng khen vinh danh tại Đại hội thi đua yêu nước ngành GTVT lần thứ X (2020 – 2025).

Thầy Nguyễn Minh Khương – Giảng viên khoa Cơ khí động lực nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GTVT

Sinh viên Dương Cao Hậu (hàng trên cùng, bên phải) nhận bằng khen từ Bộ trưởng Bộ GTVT

Năm 2018: Thầy Nguyễn Minh Khương đạt giải 3 cấp thành phố, giải khuyến khích cấp quốc gia.
Năm 2019: Thầy Nguyễn Minh Khương đạt giải nhất Hội giảng ngành GTVT.
Năm 2020: SV Dương Cao Hậu đạt giải nhất nghề Điện Lạnh tại Kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020.
Nguồn: Bộ GTVT